Już dziś premiera filmu „»Fakir« — W imieniu Rzeczypospolitej”

1 marca o godz. 14:30 w Centrum Komunikacji i Informacji Naukowej Uniwersytetu Wileńskiego (sala konferencyjna na parterze) odbędzie się premiera filmu „»Fakir« – W imieniu Rzeczypospolitej”.

zw.lt
Już dziś premiera filmu „»Fakir« — W imieniu Rzeczypospolitej”

fot. Rafał Marcinkiewicz

Film opowiada o losach „Fakira”, czyli Sergiusza Kościałkowskiego, egzekutora Kedywu, dowódcy szwadronu brygady „Juranda”, komendanta oddziału partyzanckiego Armii Krajowej.

„Fakira” zagrał Tomasz Bożerocki

„Postać „Fakira” jest niezwykle ważna dla Wilna. Świadczyć może o tym choćby fakt, że to właśnie on został wybrany jako patron wileńskiej edycji biegu Tropem Wilczym. Bardzo cieszę się więc, że przybliżymy jego postać poprzez film (…)” – mówi „Kurierowi Wileńskiemu” dr Tomasz Bożerocki, twórca scenariusza do filmu.

Projekt jest realizowany z inicjatywy i w ścisłej współpracy z wrocławskim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej, który finansuje projekt.

Jednym z najtrudniejszych zadań było wybranie materiałów do filmu, gdyż „Fakir” jest żołnierzem polskiego podziemia na Wileńszczyźnie, który doczekał się najobszerniejszej i najbardziej wyczerpującej biografii. Trzytomową monografię na jego temat napisał właśnie Tomasz Balbus. Tom pierwszy ukazuje go jako człowieka wywodzącego się z rodziny polsko-francuskiej, urodzonego na Litwie, wychowanego w polsko-żydowskim Wilnie. Prezentuje losy i walkę pokolenia Polski niepodległej, zniszczonego przez totalitaryzmy niemieckich nazistów i rosyjskich bolszewików. Tom drugi przedstawia aktywność wywiadowczą AK, siatki agenturalnej Abwehry i ich rozpracowywanie przez kontrwywiad AK, odbijanie więźniów Gestapo, działalność bojową brygad „Łupaszki” i „Juranda”. Trzeci tom — to eliminacje konfidentów i kolaborantów sowieckich, działalność bojowa oddziałów AK po wejściu sowietów, masakra oddziału „Fakira” dokonana przez formację dywersji pozafrontowej NKGB, losy Polaków z Wileńszczyzny po ekspatriacji na tereny Polski pojałtańskiej.

Film został wyreżyserowany przez Waldemara Szełkowskiego oraz Tomasza Bożerockiego.

PODCASTY I GALERIE