Jurgita Petrauskienė w Gimnazjum im. Longina Komołowskiego: Ta szkoła jest wyjątkowa

Z okazji rozpoczęcia się nowego roku szkolnego minister oświaty Jurgita Petrauskienė odwiedziła szkołę polską i litewską w Połukniu. Szefowa resortu podkreśliła, że Gimnazjum im. Longina Komołowskiego jest szkołą wyjątkową.

zw.lt

„Tutaj otrzymacie, to co państwo może dać obywatelowi najważniejszego, czyli wykształcenie. Bo wykształcenie nas wyzwala i otwiera wszystkie drzwi i możliwości. Bardzo się cieszę, że ta wyjątkowa szkoła ma wszelkie podstawy do zachowania tożsamości narodowej. To jest bardzo ważne dla każdego człowieka, ponieważ pozwala zrozumieć w języku ojczystym: kim jestem, skąd pochodzę. Szkoła daje też wszelkie podstawy do rozwoju i stania się dobrym obywatelem Litwy. Poznać język i kulturę swego państwa” – przywitała społeczność szkolną minister oświaty.

Na uroczystości byli też obecni przedstawiciele Sejmu oraz władz rejonowych. „Wszystkich pozdrawiam, że jesteśmy razem, że możemy cieszyć się witając szanownych gości w wyremontowanych budynkach i dobrych warunkach. W spokojnych warunkach, w akredytowanej szkole, która jest przyjazna wobec sąsiedniej szkoły i wszystkich innych. Niejednokrotnie mówiliśmy, że nie mamy co dzielić, a możemy tylko łączyć zachowując swoją tożsamość. Wzbogacając tym Połuknie i okolice oraz całą nasza kochaną Litwę” – oświadczył poseł AWPL-ZCHR Jarosław Narkiewicz, który podziękował władzom krajowym i samorządowym za wsparcie dla gimnazjum i szkół mniejszości narodowych w rejonie trockim. Polityk cieszył się, że gimnazjum ma wzorowe relacje ze Strażą Graniczną oraz lokalnym lotniskiem.

„Dzień dobry wszystkim zebranym, bardzo miło być dzisiaj z wami” – przywitała po polsku zebranych mer rejonu trockiego Edita Rudelienė. Dalej gospodarz rejonu kontynuowała mowę powitalną po litewsku: „Przede wszystkim chciałbym złożyć życzenia wspólnocie gimnazjalnej z okazji początku roku szkolnego. (…) Jesteście pierwszakami i maturzystami stulecia, więc chciałoby się, aby to stulecie wam towarzyszyło również na egzaminach. Aby stulecie przyniosło jak najwięcej setek na maturze”.

Do Gimnazjum im. Longina Komołowskiego uczęszcza 105 uczniów. Do klas gimnazjalnych – 25.
Polska szkoła w Połukniu działa od 1994 r. Obowiązki dyrektora placówki pełni wicedyrektor Ludmiła Narkiewicz.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej