Jubileuszowy koncert 5-lecia zespołu Ojcowizna: „Tylko miłość“

5 listopada odbyło się widowisko muzyczne „Tylko miłość” Zespołu Pieśni i Tańca „Ojcowizna” z okazji 5-lecia działalności artystycznej.

zw.lt
Jubileuszowy koncert 5-lecia zespołu Ojcowizna: „Tylko miłość“

Fot. ZW/ Bartosz Frątczak

Polski Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Ojcowizna” z Wileńszczyzny został założony wiosną 2017 roku. Pomysł utworzenia zespołu zrodził się po niespodziewanej śmierci Gabriela Jana Mincewicza (1938-2016), zasłużonego dla Ziemi Wileńskiej pedagoga, społecznika, pomysłodawcy,  kierownika i dyrygenta Reprezentacyjnego Polskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Wileńszczyzna”. Zespół „Ojcowizna” tworzą byli członkowie i młodzież zespołu „Wileńszczyzna”: chór, grupa taneczna i orkiestra.

Nazwa zespołu nawiązuje do słów Jana Pawła II, który pisał:

„Wyraz ojczyzna łączy się z pojęciem i rzeczywistością ojca. Ojczyzna to jest poniekąd to samo, co ojcowizna, czyli zasób dóbr, które otrzymaliśmy w dziedzictwie po ojcach.”

Jak na zespół dwupokoleniowy przystało, występują w nim całe rodziny (pary małżeńskie, rodzeństwa, rodzice i dzieci), które łączy hasło patriotyczne „Bóg, Honor, Ojczyzna”. W repertuarze zespołu są teksty autorskie (piosenki i wiersze) Gabriela Jana Mincewicza, utwory patriotyczne i religijne oraz folklor polski, głównie z terenów Wileńszczyzny.

Głównym kierownikiem i dyrygentem zespołu „Ojcowizna” jest  Wioletta Leonowicz, choreografem — Teresa Andruszkiewicz, kierownikiem orkiestry – Krzysztof Stankiewicz, którzy wiele lat śpiewali lub tańczyli w zespole „Wileńszczyzna”, pod kierownictwem śp. Gabriela Jana Mincewicza.

Podstawowym celem zespołu jest pielęgnowanie tradycji, kultury, pieśni i tańców z Wileńszczyzny.

„Staramy się trzymać wysoko poprzeczkę. Myślę, że znaleźliśmy swoją ścieżkę pośród różnych zespołów na Litwie” – powiedziała Wioletta Leonowicz, kierownik artystyczna zespołu.

PODCASTY I GALERIE