Jonas Basanavičius powraca do Wilna

W najbliższy piątek (23 listopada) o godz. 18 na placu przed gmachem Narodowej Filharmonii odbędzie się uroczyste odsłonięcie pomnika Jonasa Basanavičiusa, uznawanego za patriarchę litewskiej niepodległości.

zw.lt
Jonas Basanavičius powraca do Wilna

Fot. materiał nadesłany

W uroczystości wezmą udział prezydent Dalia Grybauskaitė, były prezydent Valdas Adamkus, przewodniczący Sejmu Viktoras Pranckietis, mer Wilna Remigijus Šimašius. Autorem rzeźby jest Gediminas Piekuras.

Lokalizacja pomnika nie jest przypadkowa, ponieważ w dniach 4-5 listopada 1905 r. w obecnej filharmonii odbył się Wielki Sejm Wileński, czyli pierwsza większa manifestacja litewskiego ruchu narodowowyzwoleńczego.

Po wybuchu rewolucji 1905 roku litewski ruch narodowy zaczął się silniej organizować. Jednym z tego przejawów był Wielki Sejm Wileński, zwołany do Wilna. Zebrana w Wilnie reprezentacja Litwinów wysunęła wobec władz carskich postulat autonomii dla Litwy, której stolicą miało być Wilno.

Jonas Basanavičius urodził się w roku 1851 we wsi Oszkobole na terenie guberni augustowskiej, która administracyjnie należała do Królestwa Polskiego. Ukończył gimnazjum w Mariampolu, a później studiował medycynę na Uniwersytecie Moskiewskim.

W latach  1883–1886 był wydawca i redaktorem naczelnym pisma litewskojęzycznego „Auszra”. Był jednym z sygnatariuszy aktu niepodległości Litwy 1918 roku.

Po przyłączeniu Wileńszczyzny do Polski do końca życia pozostał w Wilnie.

PODCASTY I GALERIE