JIK – tu się zaczyna życie z pasją!

Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie ogłasza zapisy dzieci do gimnazjum.

zw.lt
JIK – tu się zaczyna życie z pasją!

Fot. archiwum gimnazjum

Doświadczona kadra pedagogiczna postara się zapewnić wysoką jakość nauczania, wychowania i opieki, klimat życzliwości.

Program nauczania oparty na nowoczesnych metodach.

Szkoła wyposażona w:

 • pracownie komputerowe ze stałym dostępem do Internetu
 • salę gimnastyczną z nowoczesnym sprzętem sportowym oraz placem do koszykówki oraz różnych gier i zabaw ze specjalną nawierzchnią na boisku szkolnym
 • doskonale wyposażoną bibliotekę szkolną
 • czytelnię ze sprzętem komputerowym i programami multimedialnymi

Oferujemy:

 • naukę języka litewskiego i angielskiego od grupy przedszkolnej
 • ciekawe i urozmaicone zajęcia pozalekcyjne: informatyczne, dramatyczne, plastyczne, sportowe, taneczne i śpiewu w zespole ,,Pierwiosnki”
 • ciekawe metody pracy: nauczanie poprzez gry i zabawy
 • udział w projektach międzynarodowych
 • systematyczny udział oraz bardzo dobre wyniki w międzynarodowych konkursach plastycznych i olimpiadach przedmiotowych
 • bogaty program tradycyjnych imprez okolicznościowych
 • bibliotekę i czytelnię o bogatym księgozbiorze
 • opiekę i fachową pomoc psychologa, pedagoga socjalnego, pielęgniarki i logopedy
 • zajęcia i opiekę w grupie pozalekcyjnej (w świetlicy szkolnej)
 • stołówkę ze smacznym i zdrowym jedzeniem

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Więcej informacji można zasięgnąć pod tel. 2671527 albo 267 09 47

Adres szkoły: Rugiagėlių 15, Vilnius

http://www.vjikg.lt/

https://www.facebook.com/gimnazjumjikraszewskiego

rejestracja: https://svietimas.vilnius.lt/

PODCASTY I GALERIE