Polacy przeszli ulicami Wilna

Według nieoficjalnych danych, w pochodzie z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą wzięło udział od 7 do 10 tys. osób.

zw.lt
Polacy przeszli ulicami Wilna

Msza Św. w Kaplicy Ostrobramskiej zwieńczyła wileńskie obchody Dnia Polonii i Polaków za granicą. Mszę Św. koncelebrowali ks. prałat Jan Kasiukiewicz, rektor Kaplicy Ostrobramskiej, proboszcz parafii w Szumsku ks. Mirosław Grabowski, proboszcz parafii w Mejszagole ks. dziekan Józef Aszkiełowicz i proboszcz parafii w Ejszyszkach ks. Tadeusz Matulaniec. Msza Św. była transmitowana na specjalnie w tym celu przygotowany telebim.

Pochód zorganizowany przez Związek Polaków na Litwie kilka minut po godz. 11 wyruszył z placu Niepodległości przy litewskim sejmie.

Jak powiedział w rozmowie z portalem zw.lt sekretarz ZPL, wiceminister kultury Litwy Edward Trusewicz, podczas przemarszu parada rozciągała się na całą aleję Giedymina.

„Gdy czołówka pochodu zatrzymała się przy ulicy Wileńskiej, ludzie z końca pochodu jeszcze nie wyruszyli spod sejmu” – opowiadał E. Trusewicz.

Według relacji uczestników pochodu, spotykali oni z wyrazami sympatii przechodniów. Ludzie machali, bili brawo, a turyści z Polski, którzy wyjątkowo licznie odwiedzili Wilno w ten majowy weekend, wznosili okrzyki „Brawo, Polacy!”

Pochodowi towarzyszyli muzycy i tancerki z orkiestry dętej „Trimitas”.

„Jest to nasza demonstracja polskości i jedności” – powiedział tuż przez rozpoczęciem marszu przewodniczący ZPL, poseł Michał Mackiewicz.

„Udział tysiąca osób z biało-czerwonymi flagami, w strojach ludowych świadczy o tym, że jesteśmy dumni z bycia Polakami na Litwie” – wskazał M. Mackiewicz

Pochód przeszedł aleją Gedymina, następnie ulicami: Wileńską, Niemiecką, Wielką i Ostrobramską.

W pochodzie wzięli udział między innymi Ambasador RP na Litwie Janusz Skolimowski, Konsul Generalny RP na Litwie Stanisław Cygnarowski, przewodniczący AWPL, poseł do Parlamentu Europejskiego Waldemar Tomaszewski, deputowani Sejmu Litwy z ramienia AWPL, urzędnicy państwowi.

W pochodzie wzięli udział członkowie 11 oddziałów ZPL z całego kraju, uczniowie szkół polskich, polskie zespoły artystyczne, harcerze.

PODCASTY I GALERIE