„Jesteście ambasadorami nowego porozumienia”. Zjazd absolwentów Programu Staży Parlamentarnych

"Staramy się przyjąć was najlepiej, jak potrafimy, dostosować aktywność każdego z uczestników do jego celów, tak aby każdy w oparciu o staż miał możliwość zbudowania czegoś trwałego" - mówił poseł na Sejm RP Tadeusz Aziewicz podczas pierwszego zjazdu absolwentów Międzynarodowego Programu Staży Parlamentarnych Kancelarii Sejmu RP. Spotkanie byłych i obecnych uczestników staży odbyło się dzisiaj w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

Małgorzata Kozicz
„Jesteście ambasadorami nowego porozumienia”. Zjazd absolwentów Programu Staży Parlamentarnych

Fot. Małgorzata Kozicz

„Program staży parlamentarnych w Polsce powstał po to, by tworzyć nowe elity, które przyczynią się do rozwoju naszej polsko-litewskiej współpracy. I to wy w trakcie tych staży i po tych stażach jesteście ambasadorami nowego porozumienia” – przywitał zebranych ambasador RP na Litwie Jarosław Czubiński.

Tworzycie grupę, która w wymiarze europejskim będzie nami za jakiś czas rządziła

„Macie możliwość zobaczenia, jak w realu wygląda funkcjonowanie państwa polskiego, jak wygląda proces ustawodawczy, kim naprawdę są wybrańcy narodu – posłowie, jak oni pracują, jak rozumieją kwestie patriotyczne i państwotwórcze. Poprzez to, że macie bieżący kontakt ze swoimi rówieśnikami z innych państw, tworzycie grupę, która w wymiarze europejskim będzie nami za jakiś czas rządziła, czego szczerze życzę, bo bardzo dobrze oceniamy wasze wyniki stażowe. Góry są po to, aby je zdobywać” – dodał ambasador.

W spotkaniu wziął udział także wiceprzewodniczący Sejmu RL Algirdas Sysas.

„Życie nas łączyło, życie nas rozdzielało, obecnie znowu jesteśmy w jednej unii, tym bardziej ważne są wspólne sprawy. Mam nadzieję, że to, co zyskujecie w trakcie staży, doskonale wykorzystacie tu, na Litwie, a jeżeli będzie trzeba, także w Polsce i w Europie” – zaznaczył litewski polityk.

Poseł na Sejm RP Tadeusz Aziewicz jest zaangażowany w program staży niemal od początku jego istnienia – jako przewodniczący komisji rekrutacyjnej oraz jako opiekun stażystów.

„Staramy się przyjąć was najlepiej, jak potrafimy, staramy się dostosować aktywność każdego z uczestników do jego celów, tak aby każdy w oparciu o staż miał możliwość zbudowania czegoś trwałego. Mam poczucie, że w ogromnym stopniu tak się dzieje. Dzięki współczesnym mediom społecznościowym mam możliwość podglądania, co robią moi stażyści – awansują, jeżdżą po świecie, wykorzystują to wszystko, co daje nam członkostwo w Unii Europejskiej – i o to chodzi” – opowiadał Aziewicz.

Mamy do czynienia z pokoleniem młodych Europejczyków, coraz więcej wnoszących do wspólnego europejskiego dziedzictwa

„Dla mnie bezpośrednie kontakty z młodymi ludźmi z Litwy są niesłychanie inspirującym źródłem wiedzy na temat tego, jak naprawdę wygląda sytuacja na Litwie, z jakimi problemami zmagają się tutaj ludzie i jak wiele różnych punktów widzenia powoduje, że państwo litewskie rozwija się w takim bądź innym kierunku. Młodzi ludzie z Polski i Litwy są do siebie bardzo podobni, mamy tak naprawdę do czynienia z pokoleniem młodych Europejczyków, coraz bardziej pewnych siebie, coraz więcej wnoszących do tego wspólnego europejskiego dziedzictwa. Wzajemne kontakty przekładają się na nową jakość, nową wartość dodaną” – podkreślił poseł.

Głos zabrał także zastępca szefa Kancelarii Sejmu RP Adam Podgórski.

„Absolwenci, kilka lat temu byli pionierami przecierającymi stażowe szlaki. Zapewne wówczas uczestnikom towarzyszyły obawy powiązane z ciekawością nowych zawodowych i kulturowych doświadczeń. Ufam, że zarówno pobyt w Polsce, jak i praca w polskim sejmie, przyniosły stażystom wiele satysfakcji i zadowolenia” – powiedział Podgórski.

Zastępca szefa kancelarii sejmu przeczytał także list marszałka Radosława Sikorskiego skierowany do uczestników i absolwentów staży.

Program umożliwia budowanie dobrych sąsiedzkich relacji, wolnych od stereotypów

„Podstawą staży jest wiedza na temat podstaw parlamentaryzmu. Nie jest to jednak wiedza płynąca z książkowych lektur bądź stron internetowych, lecz zdobyta w wyniku kilkumiesięcznej praktyki, wymagającej zaangażowania, kreatywności i otwartości. (…) Program ten poza wymiarem poznawczym ma również znaczenie emocjonalnie, umożliwia bowiem budowanie dobrych sąsiedzkich relacji, wolnych od stereotypów oraz historycznych i pokoleniowych uprzedzeń. (…) Staże symbolizują pomost serdecznej łączności pomiędzy litewskim i polskim narodem” – napisał między innymi w swoim liście Sikorski.

Tegoroczna stażystka Ieva Masiliūnaitė opowiedziała o korzyściach płynących z programu z perspektywy jego uczestników.

„Wszyscy jesteśmy młodymi ludźmi po studiach rożnych kierunków, mamy doskonałą możliwość obserwowania z bliska pracy polskiego parlamentu. To okazja do zmiany środowiska i zdobycia nowych umiejętności, wypróbowania siebie w nowej roli. To także możliwość wykorzystania pobytu w Warszawie dla swoich badań naukowych, udziału w konferencjach, kontaktów z naukowcami. Ważna jest także strona kulturalna, wycieczki, zwiedzanie muzeów, galerii, możliwość spotkania nowych ludzi, dyskusji, podzielenia się doświadczeniami” – wymieniała Ieva Masiliūnaitė.

Mogę codziennie wykorzystywać wiedzę, którą zdobyłam

Absolwentka stażu z roku 2010 Tatiana Czepukojć dzisiaj pracuje w Sejmie Litwy jako asystentka wiceprzewodniczącego Jarosława Narkiewicza.

„Staż był dla mnie punktem inspirującym do zmian życiowych, do dążenia do swoich marzeń, bo wcześniej brakowało mi odwagi, by iść w tym kierunku. Nie oczekiwałam, że podejmę pracę w sejmie litewskim, ale cieszę się, że teraz mogę codziennie wykorzystywać wiedzę, którą zdobyłam – i z dziedziny protokołu, i stosunków międzynarodowych” – powiedziała w rozmowie z zw.lt Tatiana Czepukojć.

W spotkaniu wzięli także udział Michał Talago-Sławoj – dyrektor Biura Prawnego i Spraw Pracowniczych Kancelarii Sejmu RP,  Grażyna Kramarczyk, zastępca dyrektora BPSP, prof. Andrzej Zakrzewski z Uniwersytetu Warszawskiego, który wygłosił wykład na temat historii i stanu obecnego stosunków polsko-litewskich.

 

PODCASTY I GALERIE