Jauniškis: Mówiąc o „wyjątkowych prawach” Polaków VSD ma na myśli groźbę separatyzmu

Ostrzegając przed przyznaniem "wyjątkowych praw" dla polskiej mniejszości narodowej na Litwie Departament Bezpieczeństwa Państwa ocenił ewentualne zagrożenie separatyzmem, ale nie miał na myśli oryginalnej pisowni nazwisk czy dwujęzycznych nazw ulic, mówi szef departamentu Darius Jauniškis.

BNS
Jauniškis: Mówiąc o „wyjątkowych prawach” Polaków VSD ma na myśli groźbę separatyzmu

Fot. BNS/Lukas Balandis

„Nie zapomnijmy historii, gdy pojawiają się próby tworzenia pewnych terytoriów, które są niezależne, w samej Litwie, to jest zagrożenie separatyzmem. Rosja właśnie próbuje wykorzystywać różne diaspory – które być może nie otrzymują dostatecznej uwagi tu na Litwie lub uważają, że nie otrzymują tej uwagi – aby wpływać przez ten pryzmat” – mówił dziennikarzom dyrektor departamentu.

Zapytany, czy VSD widzi możliwości odrodzenia idei autonomii Wileńszczyzny, Jauniškis odpowiedział negatywnie: „Nie, nie twierdzimy tak w żadnym wypadku, tylko mówimy, że taka możliwość może kiedyś się pojawić, zwłaszcza z uwzględnienie elementów wojny hybrydowej, ponieważ ta narracja zawsze pozostaje i próbuje się ją wykorzystać”.

W ogłoszonym dzisiaj sprawozdaniu Departamentu Bezpieczeństwa Państwa i Drugiego Departamentu Służb Operacyjnych Ministerstwa Ochrony Kraju na temat zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego napisano między innymi:

„Rosja dąży do tego, aby częścią polityki sooteczestwiennikow stały się podnoszone stale żądania przyznania wyjątkowych praw społeczności polskiej na Wileńszczyźnie. Gdyby społeczności polskiej zostały przyznane wyjątkowe prawa, dałoby to pretekst dla Rosji i jej grup wpływów do żądania tych samych praw i w końcu wyjątkowego statusu dla społeczności rosyjskich we wszystkich krajach bałtyckich” – głosi sprawozdanie.

PODCASTY I GALERIE