Jaszuny podpisały umowę o współpracy ze Zbójną

W dniu 12 września br. w gmachu gminy jaszuńskiej została podpisana umowa o współpracy pomiędzy gminą Jaszuny i gminą Zbójna Rzeczypospolitej Polskiej. Na umowie podpisy swe złożyli starosta gminy jaszuńskiej Zofia Griaznowa i wójt gminy Zbójna Zenon Białobrzeski.

Jaszuny podpisały umowę o współpracy ze Zbójną

Fot. salcininkai.lt

„Bardzo cieszymy się, że mogliśmy podpisać to partnerskie porozumienie. Kilka lat współpracy, na które złożyły się wyjazdy i spotkania zamyka wcześniejszy etap i rozpoczynamy nowe wyzwanie dla zacieśnienia dalszych relacji gospodarczych, kulturalnych i oświatowych między naszymi gminami” – powiedziała starosta gminy jaszuńskiej Zofia Griaznowa.

Kontakty pomiędzy Jaszunami i Zbójną liczą kilka lat. Na początku dotyczyły głównie współpracy dwóch zespołów artystycznych – zespołu pieśni i tańca „Znad Mereczanki” i zespołu śpiewaczego ze Zbójnej, następnie przełożyły się na wymiany delegacji i grup młodzieżowych z obu gmin.

Podpisanie umowy miało niezwykle podniosły charakter. W ceremonii wzięły udział zaprzyjaźnione z gminą jaszuńską delegacje z gminy Reszel na czele z Beatą Subocz i gminy Bobolice na czele z Markiem Golasem, radni samorządu rejonu solecznickiego Jadwiga Sinkiewicz, Irena Sworobowicz, Henryk Tomaszewicz i Bolesław Daszkiewicz, sołtysi oraz pracownicy gminy jaszuńskiej, przedstawiciele miejscowych instytucji i organizacji.

„Bardzo cenię współpracę z polskimi gminami, za którą korzystając z okazji wszystkim serdecznie dziękuję. Wiążą nas dobre kontakty zarówno z tu obecnymi gminami, ale mamy też dobrych przyjaciół w Tarnowie Podgórnym, Kurzętniku, Boćkach. Tymczasem z Bobolicami i Reszlem mamy oficjalnie podpisane umowy. Cieszę się, że do tego grona dziś dołącza Zbójna – powiedziała Z. Griaznowa.
Treść umowy po polsku i po litewsku została odczytana przez radnych Irenę Sworobowicz i Henryka Tomaszewskiego, następnie starosta gminy jaszuńskiej Zofia Griaznowa i wójt gminy Zbójna Zenon Białobrzeski złożyli pod nią swoje podpisy.

Strony zadeklarowały chęć kontynuowania i rozwijania współpracy między gminami, mając na celu integrację lokalnych społeczności, wzmacnianie bliższych więzi i wymianę europejskich doświadczeń, wyraziły wolę współpracy we wszystkich dziedzinach w ramach ich kompetencji, a w szczególności w zakresie kultury i sportu, poprzez prezentowanie dorobku kulturalnego oraz organizowanie wspólnych imprez artystycznych i sportowych. Współpraca również będzie się zacieśniać poprzez wymianę młodzieży, wspólną realizacji projektów europejskich oraz wdrażania wspólnych przedsięwzięć w dziedzinie inicjatyw społecznych.

„Jesteśmy przekonani, że podpisanie tego porozumienia jest bardzo ważną sprawą nie tylko dla urzędników, ale także dla mieszkańców obu stron” – mówił wójt gminy Zbójna Zenon Białobrzeski.

Po przemówieniach gości, miłą uroczystość zakończył toast lampką szampana oraz mniej już oficjalne spotkanie przy kawie z jaszuńskimi specjałami.

Tekst pochodzi ze strony samorządu rejonu solecznickiego salcininkai.lt

PODCASTY I GALERIE