Jarosław Wołkonowski: Chcemy, aby studiowali u nas studenci z Łotwy i Białorusi

Z inicjatywy rektora Uniwersytetu w Białymstoku Leonarda Etela ma powstać sieć Uniwersytetów Pogranicza, która ma skupiać uczelnie z Polski, Litwy, Białorusi, Ukrainy i Rosji. W ramach projektu uczestniczy również wileńska filia Uniwersytetu w Białymstoku (UwB).

Antoni Radczenko
Jarosław Wołkonowski: Chcemy, aby studiowali u nas studenci z Łotwy i Białorusi

„Naturalnie, że uczestniczymy w projekcie, jako jeden z wydziałów UwB. Mamy podpisaną umowę z uniwersytetem w Grodnie. Była próba podpisania umowy z Uniwersytetem Wileńskim, ale odłożono to na jesień. W maju doszło jednak do nieoficjalnego spotkania rektorów” – poinformował zw.lt dziekan filii UwB w Wilnie Jarosław Wołkonowski.

J. Wołkonowski ma nadzieję, że dzięki sieci uda się ściągnąć do Wilna studentów z Łotwy i Białorusi.

„Próbowaliśmy już nawiązać kontakt. Na razie nie mamy studentów z tych krajów. Gdyby obywatele Łotwy chcieliby u nas studiować, to studiowaliby na takich samych zasadach, jak inni obywatele krajów Unii Europejskiej. Często studenci mają własny pogląd na te sprawy i bardziej rozumieją, co dla nich pasuje” – wytłumaczył Jarosław Wołkonowski.

Dziekan filii UwB dodał, że już mieli kilka podobnych wypadków.

„Studiowała u nas dziewczyna z Puńska, która zdała u siebie maturę po litewsku, a później wybrała naszą uczelnię. Studiowała u nas przez trzy lata” – opowiedział Wołkonowski.

Rekrutacja na filię UwB potrwa do końca września. Obecnie już ma 56 studentów na kierunku ekonomii i 17 na informatyce.

Sieć Uniwersytetów Pogranicza będzie łączyła osiem uczelni z Polski, Litwy, Białorusi, Ukrainy i Rosji. Oprócz UwB do sieci przystąpią uniwersytety z Kowna na Litwie, Grodna i Brześcia na Białorusi, Lwowa i Tarnopola na Ukrainie oraz Kaliningradu i Woroneża w Rosji. Umowa o utworzeniu sieci zostanie podpisana 10 października br., podczas inauguracji nowego roku akademickiego Uniwersytetu w Białymstoku.

PODCASTY I GALERIE