Jarosław Narkiewicz spotkał się z ministrem oświaty

W Ministerstwie Oświaty, Nauki i Sportu odbyło się spotkanie (28 stycznia) , mające na celu omówienie podstawowych zagadnień oświaty mniejszości narodowej na Litwie. W spotkaniu wzięli udział poseł na Sejm Jarosław Narkiewicz, przewodniczący sejmowego komitetu oświaty i nauki Eugenijus Jovaiša oraz ministrer oświaty, nauki i sportu Algirdas Monkevičius.

zw.lt
Jarosław Narkiewicz spotkał się z ministrem oświaty

W specjalnym oświadczeniu poseł Narkiewicz podkreślił, że spotkanie zapoznawczo-organizacyjne odbyło się w przychylnej atmosferze.

„Podczas rozmowy zostały zahaczone takie aspekty jak nauczanie języka litewskiego i organizacja egzaminów maturalnych z tego przedmiotu, a mianowicie zapewnienie równych możliwości na egzaminach maturalnych, wypracowanie oddzielnych programów nauczania, poczynając od klas 1-4.

Również podniesienie znaczenia nauczania w języku polskim, w tym rozwój motywacji ucznia. Również omówione były kwestie nauczania języka polskiego – przywrócenie języka polskiego na listę obowiązkowych egzaminów maturalnych, wynik którego zaliczano by przy wstępowaniu na studia wyższe, w szczególności na miejsca finansowane przez państwo. Także kwestia sukcesywnego tłumaczenia i wydawania podręczników przedmiotowych w języku polskim, jak również możliwości oraz ważność kształcenia nauczycieli w języku polskim. Także dyskutowano o aspekcie wprowadzenia do szkół polskojęzycznych nauczanie historii i geografii Polski oraz elementów etnokultury. Nieominięty został też aspekt zwiększenia finansowania szkół mniejszości narodowych o 10 proc.” – napisał Jarosław Narkiewicz.

Następne spotkanie ma odbyć się w lutym. Takie spotkania mają mieć charakter cykliczny.

PODCASTY I GALERIE