Jarosław Narkiewicz nowym przewodniczącym Rady Polonii Świata

Jarosław Narkiewicz, wiceprzewodniczący ugrupowania politycznego Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR) oraz wiceprzewodniczący organizacji społecznej Związku Polaków na Litwie (ZPL), został nowym przewodniczącym Rady Polonii Świata (RPŚ).

zw.lt
Jarosław Narkiewicz nowym przewodniczącym Rady Polonii Świata

Jarosław Narkiewicz/Fot. Joanna Bożerodska

Na Jarosława Narkiewicza głosowało 38 delegatów. Teresa Berezowska z Kanady – dotychczasowa przewodnicząca Rady Polonii Świata, zdobyła 34 głosy.

„Powinniśmy zadbać, by Polak był Polakiem, o polski lobbing w naszych krajach, o naszą jedność i wzajemne wsparcie” – powiedział Narkiewicz dziękując zjazdowi za zaufanie.

Na zakończenie zjazdu, w niedzielę, przewidziane są wyjazdowe sesje związane z historią Polski oraz polską kulturą ludową na Wileńszczyźnie. Delegaci wezmą udział m.in. w uroczystościach dożynkowych w Solecznikach.

Rada Polonii Świata łączy polskie organizacje z ponad 40 krajów na wszystkich kontynentach w celu reprezentowania wspólnych interesów Polonii i Polaków za granicą.

Zjazd organizowany jest co pięć lat. Po raz pierwszy odbywa się w Wilnie.

Delegaci i goście Zjazdu Polonii Świata uczestniczyli w obradach forum polonijnego pod hasłem „Wierni tradycji – gotowi na wyzwania XXI wieku”. Omawiano tematy dotyczące młodzieży, harcerstwa, duszpasterstwa, oświaty i nauki, sportu i turystyki, kultury i folkloru, patriotyzmu i polskiego lobbingu.

Na podst. Rada Polonii Świata – World Polonia Council/ PAP

PODCASTY I GALERIE