Jarosław Narkiewicz: Kolejna prowokacja skierowana na skłócenie społeczeństwa

Zarejestrowane poprawki do Kodeksu Karnego, które rzekomo mają zapobiec wywieraniu nacisków na rodziców, by na Wileńszczyźnie posyłali dzieci do szkół polskich, jest kolejną prowokacją skierowaną na skłócenie społeczeństwa, a także pogorszenie stosunków polsko-litewskich – ocenia wiceprzewodniczący Sejmu Jarosław Narkiewicz.

Aleksandra Akińczo
Jarosław Narkiewicz: Kolejna prowokacja skierowana na skłócenie społeczeństwa

Fot. BFL/Andrius Ufartas

Obecnie Kodeks Karny przewiduje kary za działania ograniczające działalność polityczną, ekonomiczną, społeczną, kulturalną i zawodową. Tym czasem grupa posłów konserwatywnych dąży do wprowadzenia kar również za ograniczanie wolności wyboru.

Poseł Kęstutis Masiulis przyznaje, że taka propozycja zrodziła się z myślą o Wileńszczyźnie, gdzie – jak zaznacza – rodzice pod presją i groźbą odebrania zasiłków, są zmuszani do oddawania dzieci do polskich szkół.

Z kolei w ocenie wiceprzewodniczącego Sejmu Jarosława Narkiewicza, powyższe stwierdzenie K. Masiulisa są oszczercze i dyskryminujące:

Jarosław Narkiewicz

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej