Jarosław Czubiński: Jest to święto zmiany biegu historii Europy

Dzisiaj w ambasadzie RP w Wilnie odbyły się uroczyste obchody z okazji Święta Wojska Polskiego. ,,15 sierpnia w roku 1920 Wojsko Polskie pod wodzą Marszałka Józefa Piłsudskiego odniosło historyczne zwycięstwo odwracając nacierające na Europę siły bolszewickie, tym samym ocalając świeżo odzyskaną niepodległość Polski” – mówił w swoim przywitaniu ambasador Jarosław Czubiński.

zw.lt

,,Gdyby nie to wydarzenie, noszące w Polsce miano „cudu nad Wisłą”, co dobrze oddaje miarę tego sukcesu, prawdopodobnie nie byłoby dziś niepodległej Polski, niepodległej Litwy, Łotwy, Estonii. Jest więc to w rzeczy samej nasze wspólne święto – święto zmiany biegu historii Europy. Święto, z którego nasze narody mogą wspólnie się radować” – kontynuował ambasador RP w Wilnie.

Jarosław Czubiński dodał, że dzisiaj będąc w NATO nie powinniśmy się zdawać na ,,cuda”, gdyż niepodległość jest strzeżona wspólnie z sojusznikami.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej