Jarmark świąteczny „Pokolenie talentów”

Około 500 sprzedawców bierze udział w dzisiejszym jarmarku bożonarodzeniowym "Pokolenie talentów", który się odbywa na placu Ratuszowym w Wilnie. Wszystkie zarobione przez sprzedawców pieniądze zostaną przeznaczone na cele dobroczynne.

dienalt

Jak mówi inicjator jarmarku Aleksiej Żałtkowski, trudno powiedzieć, co będzie miało większą wartość – zebrane pieniądze czy dobra wola i zaangażowanie uczestników akcji dobroczynnej.

„Nie próbujemy wciskać kupującym naszego towaru, a zachęcamy do zastanowienia się, komu i dlaczego trzeba darować prezenty. Może nasz jarmark różni się od innych lśniących i ozdobnych akcji, staramy się jednak tworzyć inny rodzaj ciepła i przytulności” – mówi A. Żałtkowski.
Tym niemniej organizatorzy spodziewają się, że w ramach akcji „Pokolenie talentów” uda się zebrać około 10 tys. litów. Cena sprzedawanych upominków waha się od 5 do 30 litów.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej