Jan Skrobot spoczął na cmentarzu św. Piotra i Pawła

Wieloletni solista Polskiego Zespołu Artystycznego Pieśni i Tańca "Wilia" oraz organista kościoła św. Ducha Jan Skrobot spoczął dzisiaj (6 lipca) na cmentarzu św. Piotra i Pawła w Wilnie. Solistę i organistę przyszli pożegnać rodzina, przyjaciele, członkowie zespołu i działacze społeczni.

zw.lt
Jan Skrobot spoczął na cmentarzu św. Piotra i Pawła

Fot. Joanna Bożerodska

O godz. 8 w kościele Ducha Świętego za duszę zmarłego została odprawiona msza św.

Jan Skrobot urodził się 16 czerwca 1930 we wsi Daniuszewo, w powiecie Smorgonie. Przed wybuchem II wojny światowej ukończył dwie klasy polskiej szkoły powszechnej. Edukację kontynuował po zakończeniu wojny, ukończył siedem klas. Od dzieciństwa był bardzo muzykalny i jeździł uczyć się śpiewu do Wilna. Po aresztowaniu ojca musiał porzucić muzyczne plany i wrócić do domu, aby zająć się gospodarstwem i rodziną.

Wkrótce po powrocie ojca z Syberii, w 1949 roku, został powołany do wojska. Służbę odbył we Władywostoku. Po demobilizacji w 1953 roku osiedlił się w Wilnie. Uczęszczał na nauki śpiewu i grania do profesora Żebrowskiego. Po przyjeździe do Wilna ukończył technikum muzyczne, a następnie technikum budowlane i pracował na budowie awansując do stanowiska naczelnego inżyniera. Śpiewał w chórze kościelnym. Przez kilkadziesiąt lat należał do Zespołu Pieśni i Tańca „Wilia”.

Od przejścia na emeryturę w 1990 roku był organistą w kościele Świętego Ducha w Wilnie. Pracy chórmistrza i organisty poświęcił 26 lat życia.

PODCASTY I GALERIE