Jan Dziedziczak żegna Longina Komołowskiego

Jan Dziedziczak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP, w związku ze śmiercią Longina Komołowskiego, prezesa "Wspólnoty Polskiej" napisał:

zw.lt
Jan Dziedziczak żegna Longina Komołowskiego

Fot. Joanna Bożerodska

„Z wielkim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci Ś.P. Longina Komołowskiego,

Prezesa Stowarzyszenia Wspólnota Polska
Patrioty, Państwowca, ‎oddanego opiekuna Polonii i Polaków poza Granicami Kraju
Rodzinie i przyjaciołom składam wyrazy najgłębszego współczucia”

Jan Dziedziczak
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

PODCASTY I GALERIE