Jan Andrzejewski: Trzeba dbać o polską rację stanu na Litwie

Niestrudzony działacz mniejszości polskiej na Litwie Jan Andrzejewski wydał kolejną książkę pt. „Polska racja stanu na Litwie”. Prezentacja odbyła się w minioną niedzielę w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

Antoni Radczenko
Jan Andrzejewski: Trzeba dbać o polską rację stanu na Litwie

Fot. Antoni Radczenko

„Chodzi o to, że trzeba dbać o polską rację stanu na Litwie. Wiemy, że było wiele działaczy, którzy rozpoczęli polskie odrodzenie na Litwie i jakoś nowe władze ZPL zapominają o tych ludziach. Właśnie w tej książce są pokazani ci ludzie” – powiedział zw.lt Jan Andrzejewski.

Podobnie, jak w poprzednich dziełach tego autora, książka jest kompilacją tekstów poświęconych szeroko pojętej historii Wileńszczyzny. W książce znajdziemy artykuły poświęcone m.in. powstaniu polskich organizacji społecznych na Litwie, takich jak powstanie OSSKPL lub ZPL. Są matriały poświęcone Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Polskich na Litwie oraz weteranom AK na Wileńszczyźnie.

„W książce jest również mowa o powojennych polskich organizacjach konspiracyjnych na Litwie. Zwłaszcza o procesie Ciesielczuka i Sperskiego, którzy mieli po 16 lat i stanęli na pokazowych procesach” – poinformował autor. Czytelnik znajdzie również bardziej osobiste wspomnienia. „Jest również o pielgrzymce do Rzymu. Piszę o tym, jak nas spotykano w Rzymie. Włoszki nas prosiły, abyśmy się modlili tylko po polsku. To było potrzebne, aby uzdrowić wnuczkę” – wspominał w rozmowie z zw.lt Andrzejewski.

PODCASTY I GALERIE