Jan Andrzejewski przekazał obraz Matki Boskiej

Znany działacz polski na Litwie Jan Andrzejewski, w ubiegłą niedzielę, przekazał obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej kościołowi w Kienie.

zw.lt
Jan Andrzejewski przekazał obraz Matki Boskiej

„Obraz przekazano proboszczowi Pawłowi Palulowi w obecności ks.prałata Jana Kasiukiewicza podczas mszy odpustowej w 12. rocznicę koronacji kopii obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej w Kienie. W uroczystości uczestniczyli pielgrzymi z Ławaryszek i Mościszek, wierni z Kieny i okolic, miejscowe władze oraz zaproszeni goście m. in. Irena Lipska, Zygmunt Klonowski z żoną, Roman Brazis, Henryk Sosnowski, Ryszard Kuźmo, Roman Zajkowski, Tadeusz Siemaszko, Wiesław Pletenicki, Krystyna Popiel, Swietłana Kaliczenko, Urszula Papon i Henryk Szarbiewski” – poinformował Jan Andrzejewski.

Obraz został wykonany przed II wojną światową i był przekazany prawdopodobnie do ukrycia przed zniszczeniem w czasie wojny, a potem przed zniszczeniem przez władzę radziecką w Kienie rodzinie Bolesława Narwojsza.

W latach 70-tych posiadłość rodziny Narwojszów nabył Jan Andrzejewski i od tej chwili obraz był przechowywany przez polskiego działacza na Litwie.

PODCASTY I GALERIE