Jakich inwestycji dokonał rejon solecznicki?

Inwestycje są podstawą rozwoju każdego miasta i rejonu. Aktywność władz samorządowych w zakresie przyswajania środków funduszy europejskich ukazują 131 mln 579 tys. litów – wartość realizowanych w latach 2007-2013 projektów inwestycyjnych, co podnosi rejon do czołówki rejonów w dziedzinie projektów europejskich, poinformował samorząd rejonu solecznickiego.

Irena Kołosowska
Jakich inwestycji dokonał rejon solecznicki?

Fot. salcininkai.lt

Jest to drugi pod względem przyciągnięcia inwestycji wskaźnik w powiecie wileńskim, z kolei Soleczniki jako miasto zajmują tak samo drugie miejsce w kraju wśród miast (nie uwzględniając największych) pod względem sumy inwestycji na jednego mieszkańca. Podstawowa część realizowanych projektów jest skierowana na polepszenie środowiska życia mieszkańców rejonu, koncentrując się przede wszystkim na takie dziedziny jak polepszenie infrastruktury oświaty i rekreacji, infrastruktury dróg, dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb mieszkańców, rozwój sieci inżynieryjnych, renowację i dostosowanie do potrzeb turystycznych obiektów dziedzictwa kulturowego.

Inwestycje infrastrukturalne są utożsamiane przede wszystkim z budową dróg oraz urządzeniami technicznymi związanymi z komunikacją. Zrealizowane zostały głównie te inwestycje, które miały szanse na uzyskanie znaczącego dofinansowania. W ten sposób osiągnięto maksymalny do uzyskania efekt w postaci rozwiniętej infrastruktury technicznej i społecznej.

„Rozwój i renowacja infrastruktury wodnościekowej w rejonie solecznickim, II etap”. Wartość projektu – 6 mln 471 tys. 553 litów. W zainicjowanym przez siebie projekcie samorząd rejonu solecznickiego występował jako partner. Podmiotem realizującym projekt była ZSA „Vilnius vandenys”. Jest to jeden z większych projektów inwestycyjnych realizowanych w rejonie solecznickim w zakresie planu uporządkowania gospodarki wodnościekowej. Głównym celem realizowanego w Solecznikach i Ejszyszkach projektu jest zapewnienie skutecznego i efektywnego systemu świadczenia wody, zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych, poprawa jakości wody. W ramach projektu zostało wybudowanych 3,9 km nowych sieci wodociągowych oraz 5,1 km sieci ściekowych. Do nowo wybudowanego systemu zostało podłączonych 370 użytkowników. Efektem prowadzonego przez samorząd rejonu solecznickiego programu rozwoju infrastruktury ściekowej jest też w grudniu 2010 roku oddana do użytku nowoczesna oczyszczalnia ścieków w Solecznikach i Ejszyszkach.

„Uporządkowanie terytorium szpitala oraz stworzenie infrastruktury dzielnicy mieszkaniowej za szpitalem w Solecznikach”. Wartość projektu – 4 mln 207 tys. 099 litów. W jego ramach został uporządkowany teren szpitala w Solecznikach, zbudowano infrastrukturę ulic Niepodległości (odcinek), Melioratorów (odcinek), Nowej (odcinek), Dzuków (odcinek), Ejszyskiej, Budowlanych, Merkinė, Przyszłości, Wiosennej oraz plac zabaw dla dzieci. W grudniu 2014 r. inwestycja została uznana za najlepszy projekt, zrealizowany w latach 2007-2013 w Litwie Południowej.

„Renowacja i dostosowanie do potrzeb turystycznych obiektu dziedzictwa kulturowego rejonu solecznickiego – pałacu w Jaszunach”. Wartość projektu – 5 mln 374 tys. 248 litów. Starania o przyznanie funduszy na renowację zabytkowego pałacu Balińskich w Jaszunach zajęły samorządowi rejonu solecznickiego 18 lat. Ocalały podczas II wojny światowej pałac, dawna siedziba znakomitych rodów Śniadeckich i Balińskich, zaczął niszczeć w czasach sowieckich, kiedy przejęła go na własność administracja miejscowego sowchozu. W 1996 r. zabudowania pałacowe przeszły na własność samorządu. Od tej pory władze samorządowe szukały możliwości zdobycia środków finansowych na przywrócenie pałacowi dawnej świetności. W ramach projektu dokona się renowacji elewacji fasadowej pałacu oraz podstawowych prac renowacyjnych wewnątrz pałacu. Już dzisiaj, mimo niezakończonego projektu, pałac niczym nie przypomina wyglądu sprzed dwóch lat – budynku z dziurawym dachem i odpadającym tynkiem. Po zakończeniu prac w pałacu zostanie utworzone muzeum, sala konferencyjna, pokoje hotelowe, kawiarnia.

Jednocześnie z restauracją pałacu przeprowadzana jest rewitalizacja parku otaczającego dawną siedzibę Balińskich w Jaszunach.

„Uporządkowanie infrastruktury urbanistycznej i sformowanie krajobrazu Solecznik”. Wartość projektu – 6 mln 254 tys. 955 litów. Projekt został podzielony na trzy podstawowe działania: uporządkowanie placu miejskiego, stworzenie infrastruktury przy ulicy Szkolnej (Mokyklos) oraz odnowienie i rozwój infrastruktury stadionu przy Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego.

W ramach pierwszego działania na placu przed budynkiem administracji samorządu została ułożona nowa kostka i chodniki, wymieniono system oświetleniowy, uporządkowano teren zieleni, odnowiono fasadę gmachu urzędu administracji, wybudowano fontannę, ustawiono nowe ławki i kosze na śmieci.

Kontynuacją prac porządkowych na placu miejskim było urządzenie infrastruktury ulicy Szkolnej, gdzie ułożono nawierzchnię z kostki brukowej, powstały nowe chodniki i dwa parkingi (przy parku i centrum kultury), urządzono nowe oświetlenie.

Doskonałe warunki do uprawiania sportu po realizacji projektu będą mieli miłośnicy sportu. W ramach projektu stadion przy Gimnazjum im. J. Śniadeckiego całkowicie zmienił swoje oblicze –zostały wybudowane boiska do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, plac ze specjalną nawierzchnią do lekkiej atletyki, plac zabaw dla dzieci. Jednocześnie zostało ogrodzone terytorium gimnazjum, urządzone oświetlenie oraz wybudowano ubikacji, uporządkowano teren zieleni.

Władze samorządowe prowadziły politykę zrównoważonego rozwoju, uwzględniającą potrzeby zarówno Solecznik jako centrum administracyjnego, jak też innych miejscowości rejonu.

W każdej miejscowości realizowane były zadania służące poprawie warunków życia mieszkańców. Rozbudowywana była sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Poprzez modernizację dróg i budowę chodników poprawiło się bezpieczeństwo w ruchu pieszym i samochodowym. Prowadzono także projekty z zakresu sportu, kultury, turystyki i rekreacji. Oto najważniejsze inwestycje:

KAMIONKA

W roku 2012 samorząd rejonu solecznickiego ze środków Programu Leader oraz budżetowych dokonał renowacji budynku starostwa w Kamionce. W toku projektu zostały realizowane roboty budowlane związane z przebudową i termomodernizacją budynku. Zadanie obejmowało ocieplenie ścian, wymianę okien i drzwi wejściowych, ocieplenie i wymianę dachu, urządzenie systemów odpływu wody, urządzenie sanitariatów. Ze środków budżetowych odremontowano także salę i korytarz. Remont, który zmienił budynek nie do poznania, kosztował 504 tys. litów.

Mieszkańców Kamionki cieszy także pięknie odremontowany budynek Sali Imprez. Inwestycja samorządu rejonu solecznickiego polegająca na kapitalnym remoncie budynku przekształciła stary sowchozowy budynek w przytulny ośrodek z salą na 50 osób i biblioteką, tym samym realizując stawiany przez władze samorządu rejonu cel o stworzeniu dla mieszkańców gminy przestronnego miejsca spotkań i organizacji imprez. Były to pierwsze poważne prace remontowe od chwili budowy budynku. W toku remontu zostały wymienione okna i drzwi, urządzono kotłownię i system grzewczy, wymieniono instalację elektryczną, dokonano remontu pomieszczeń.

BIAŁA WAKA

W grudniu 2011 roku nastąpiło długo oczekiwane otwarcie nowo renowowanego Centrum Kultury. Modernizacja instytucji kultury była wynikiem projektu „Renowacja budynku Centrum Kultury w Białej Wace oraz uporządkowanie terytorium przy placówce” finansowanego przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności. Całość inwestycji kosztowała 1 mln 516 tys. litów. Po kilku latach funkcjonowania odnowionej placówki kultury można śmiało twierdzić, że remont okazał ogromny wpływ na jej działalność – podczas każdej imprezy sala pęka w szwach, ludzie o wiele chętniej biorą udział w przedsięwzięciach, a aktywność mieszkańców powoduje też większe zaangażowanie do pracy pracowników placówki.

Ważnym projektem dla społeczności białowackiej była odbudowa miejscowej łaźni – inwestycji, do której białowacka społeczność przymierzała się od kilku lat. Projekt był zrealizowany z programu Leader. Uroczyste otwarcie obiektu odbyło się 19 grudnia 2014 r.

Dzięki zrealizowanemu przez administrację samorządu projektowi w Białej Wace powstało też boisko uniwersale, z którego aktywnie korzystają miłośnicy sportu. Wartość inwestycji – 210 tys. litów, z czego 90 tys. stanowią środki Programu Leader, pozostałe środki – Departamentu Sportu RL. Najmłodsze pokolenie białowaczczan i ich rodziców cieszy nowo odremontowany budynek miejscowego przedszkola. Inwestycja o wartości 690 tys. litów polegała na renowacji elewacji budynku, wymianie okien i drzwi.

BUTRYMAŃCE

Pięknie odnowione w ramach projektu „Dostosowanie budynku Żłobka – Przedszkola w Janczunach do potrzeb uniwersalnego centrum wielofunkcyjnego” Uniwersalne Centrum Wielofunkcyjne w Janczunach już od kilku miesięcy tętni życiem. Jest to jedyna tego rodzaju placówka w rejonie solecznickim, gdzie pod jednym dachem świadczone są usługi z zakresu oświaty, kultury, samodoskonalenia zarówno małym, jak i dorosłym mieszkańcom wsi i okolic.
Centrum powstało na bazie w ciągu wielu lat istniejącego tu przedszkola.

W toku realizacji projektu został od podstaw odrenowowany w 1978 roku wybudowany budynek: wybudowano nowy dach, ocieplono ściany, wymieniono okna i drzwi, urządzono nowe systemy kanalizacyjne i wodociągowe, wybudowano nową kotłownię, zmieniono plan wewnętrzny budynku. Centrum zostało także wyposażone w nowe meble, sprzęt audio-video, sprzęt komputerowy i sportowy. Aktualnie wszystko to jest wykorzystywane do potrzeb wychowawczych i oświatowych, jak też organizacji wypoczynku odwiedzających centrum osób. Ogólna wartość inwestycji stanowi 2 mln 059 tys. litów, w tym 309 tys. litów – środki budżetu samorządu rejonu solecznickiego.

Latem 2013 r. w Janczunach oddano do użytku system świadczenia zimnej wody. Realizowany przez administrację samorządu rejonu solecznickiego projekt był finansowany ze środków programu Leader i budżetu samorządu. Ogólna wartość inwestycji wyniosła 1 mln 008 tys. litów. W ramach projektu „Rekonstrukcja i rozwój systemu świadczenia zimnej wody we wsi Janczuny“ zostały urządzone i poszerzone sieci świadczenia wody, do których podłączono kilkanaście posesji.

Jesienią 2012 r. w Rakliszkach oddano do użytku strefę wypoczynkową nad miejscowym stawem. W sezonie letnim staw jest oblegany zarówno przez mieszkańców Rakliszek, jak też przyjezdnych wypoczynkowiczów. Projekt administracji samorządu rejonu solecznickiego pod nazwą „Urządzenie i dostosowanie do potrzeb rekreacyjnych strefy wypoczynkowej we wsi Nowe Rakliszki” był realizowany w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, objętego programem Rozwojem Obszarów Wiejskich 2007-2013 na bazie programu Leader. W toku realizacji projektu zostały urządzone ścieżki, wybudowano altankę, mostek, ubikację, strefę wypoczynkową wyposażono w elementy małej architektury – ławki, kosze na śmieci.

DAJNOWA

„Uporządkowanie zanieczyszczonych terytoriów we wsi Nowy Dwór”- to projekt o wartości 490 tys. litów. Po rozpadzie Związku Radzieckiego pokołchozową spuścizną stały się magazyny do przechowywania szkodliwych substancji chemicznych używanych w ówczesnym rolnictwie. Ciężkim brzemieniem legły one na barkach lokalnych samorządów. W rejonie solecznickim takim obiektem był magazyn pestycydów w Nowym Dworze.W ramach projektu magazyn został zdemontowany, wywieziony też był grunt.

Przed kilkoma laty staraniami samorządu rejonu solecznickiego został odremontowany budynek Dajnowskiej Sali Imprez, która stała się miejscem spotkań lokalnej społeczności oraz różnorodnych imprez kulturalnych. Realizacji zamiłowania dzieci i młodzieży do sportu służy odremontowana szkolna sala sportowa . Korzystają z niej nie tylko uczniowie miejscowej szkoły – pograć w kosza czy siatkówkę przychodzą tu także dorośli mieszkańcy wsi.

DZIEWIENISZKI

W roku 2011 w ramach realizacji projektu „Renowacja placówek oświatowych rejonu solecznickiego (Dziewieniskiej Szkoły Średniej im. A. Mickiewicza i „Ryto” oraz Solecznickiego Żłobka-Przedszkola „Bajka”)” dokonano renowacji Dziewieniskiej Szkoły Średniej im. A. Mickiewicza i „Ryto”. Koszty remontu dziewieniskiej placówki wyniosły 1 mln 109 tys. litów. W toku realizacji projektu budynek szkoły został ocieplony, wymieniono całą elewację i dach nad jednym z budynków, okna i drzwi wejściowe.

Poważną inwestycją w Dziewieniszkach był też remont budynku starostwa. Prace kosztowały 502 tys. litów. Wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z elewacją, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, dokonano remontu kotłowni i systemu grzewczego, urządzono sanitariaty. Aby zewnętrznie zmieniony budynek był tak samo przytulny i schludny wewnątrz samorząd rejonu podjął decyzję o wyasygnowaniu dodatkowych środków na remont korytarzy i niektórych pomieszczeń. Prace pozaprojektowe oszacowano na 38 tys. 748 litów.

Zabytkowy plac w Dziewieniszkach przybrał nowych barw również za sprawą odremontowanego budynku domu kultury. Stara, niszczejąca kamienica zmieniła wizerunek dzięki projektowi finansowanemu ze środków program Leader oraz budżetu samorządu. Remont i modernizacja dziewieniskiego domu kultury kosztowały 645 tys. litów, z czego 64 tys. to środki samorządu rejonu solecznickiego. W ramach prac remontowych gruntownie przebudowano front budynku i salę widowiskową, urządzono pomieszczenie dla instruktorów. W ramach prac remontowych dokonano ocieplenia budynku, wybudowano nowy dach i nowoczesną kotłownię, wymieniono instalację elektryczną, okna i drzwi. Ponadto ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich odnowiono bazę materialną placówki – zakupiono meble, sprzęt komputerowy, nagłośnieniowy i oświetleniowy. Przytulne pomieszczenia placówki kultury od razu wypełniły się ludźmi, którzy chętnie biorą udział w organizowanych tu imprezach. A kalendarzowi kulturalnemu Dziewieniszek naprawdę wielu może pozazdrościć.

EJSZYSZKI

Ostatnie lata obfitowały w szereg kosztownych inwestycji w infrastrukturę Ejszyszek. Działania inwestycyjne były skierowane głównie na rozwój infrastruktury komunalnej i budowlanej.

Ponad 6 mln litów z funduszy europejskich trafiło do Ejszyszek na inwestycje w dziedzinie gospodarki wodnościekowej, jakie odbywały się tu w trzech etapach od 2009 roku. W tym okresie został urządzony system kanalizacyjno – wodociągowy przy ulicy Zamiejskiej (ok. 1 mln litów), a także wybudowana oczyszczalnia ścieków (5 mln 100 tys. litów), będąca jedną z najnowocześniejszych oczyszczalni w kraju. Końcowym etapem kompleksowego projektu było urządzenie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych przy pięciu centralnych ulicach miasta. Na ten cel zostało przeznaczonych jeszcze 700 tys. litów. Ogólna kwota inwestycji stanowi 7 mln 074 tys. litów.

Zrealizowaną inwestycją z ostatnich lat jest odnowienie bloku wielomieszkaniowego Nr 35 przy ulicy Jana Pawła II. W ramach projektu zostały ocieplone ściany i dach budynku, wymienione okna na klatkach schodowych, oszklone balkony. Koszty projektu stanowią 1 mln 89 tys. litów. W ramach innego projektu unijnego zostało także uporządkowane terytorium przy odremontowanym bloku. Na ten cel zostało wyasygnowanych 672 tys. 996 litów. Wartość inwestycji innego odrenowowanego bloku przy Szosie Orańskiej stanowi 122 tys. 290 litów.

Realizacja kilkuetapowego projektu inwestycyjnego w zakresie renowacji placówek oświatowych nie do poznania zmieniła kilkudziesięcioletni budynek Żłobka – Przedszkola „Płomyczek“. Trwająca od 2008 roku i w roku minionym zakończona inwestycja przebiegała w ramach dwóch projektów: „Renowacja budynku Żłobka – Przedszkola „Płomyczek“ w Ejszyszkach“ oraz „Modernizacja pomieszczeń wewnętrznych Żłobka – Przedszkola „Płomyczek“ w Ejszyszkach“. Wartość pierwszego projektu wyniosła 257 tys. 314 litów, drugiego – 668 tys. 836 litów.

Ze środków programu Leader i samorządu został odremontowany budynek Szkoły Sportowej im. Antoniego Ratkiewicza. Koszty projektu wyniosły 480 tys. litów.

Kosztem 1 mln 214 tys. litów została zrekonstruowana ulica Jana Pawła II. W zakresie drogownictwa w Ejszyszkach dokonano szereg innych inwestycji.

Przykładem zmieniającego się wizerunku miasta jest też rekonstrukcja skweru przy Placu Majowym i budowa pomnika ku czci Powstańców 1863 – 1864. Postument tworzą cztery cokoły, symbolizujące 400 lat wspólnej historii Królestawa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego – każdy cokół jako jedno stulecie połączonych dziejów.

Wznoszące się nad postumentem obeliski – to symbole dwóch teraźniejszych państw – Litwy i Polski, ukoronowane godłami państwowymi – Orłem i Pogonią. Obeliski są połączone dzwonem, którego bicie ma przypominać teraźniejszym i przyszłym pokoleniom o bohaterach Powstania Styczniowego, sławnej przeszłosci i wspólnej historii, a jednocześnie przywoływać do działań na rzecz przyszłości.

GIERWISZKI

Jesienią 2012 roku w Czużekampiach otworzył swoje podwoje Dom Tymczasowego Zamieszkania. Budowa obiektu była finansowana z Europejskiego Funduszu Spójności. Inwestycja wyniosła 1 mln 566 tys. litów. Aktualnie placówka działa jako pododdział Czużekampskiego Domu Opieki dla Osób Starszych. Powierzchnia budynku liczy 562,15 m², zamieszkać tu może do 20 osób. Zakwaterowanie w Domu Tymczasowego Zamieszkania – to stworzenie domowego otoczenia, a także świadczenie niezbędnych usług socjalnych dla osób (rodzin), niewymagających stałej opieki przy częściowej pomocy pracownika socjalnego. Osoby samodzielnie przyrządzają sobie posiłki, robią zakupy, płacą za usługi komunalne.

W najblizszym czasie obok Domu Tymczasowego Zamieszkania zostaną zakończone prace budowlane w ramach projektu „Przeniesienie Czużekampskiego Domu Opieki dla Osób Starszych do nowo wybudowanego budynku“.

Celem projektu była budowa nowej placówki opiekuńczej dla starszych, samotnych osób, które znalazły się w trudnej sytuacji mieszkaniowej. Placówka jest rozliczona na 30 osób. W bloku powstanie 15 pokoi, ulokowanych na dwóch kondygnacjach. Lokale będą 1-3-osobowe z łazienką i aneksem kuchennym.

Budynek zostanie wyposażony w windę, aby ułatwić osobom starszym dostanie się na drugie piętro. Do budynku będzie prowadził podjazd dla wózków inwalidzkich.

Przed dwoma laty ze środków programu Leader w Trybańcach został został wybudowany placyk sportowy. Wartość projektu wyniosła 85 tys. litów. Dzisiaj z placu sportowego aktywnie korzystają i dzieci, i osoby starsze, rywalizując pod koszem lub kibicując sąsiadom.

JASZUNY

Ogromne zaangażowanie mieszkańców gminy w życiu społecznym i rozwoju gminy okazało też swój wpływ na przyciągnięcie inwestycji i wykorzystanie środków UE. W ciągu ostatnich kilku lat na terytorium gminy zostało zrealizowanych kilka projektów z zakresu programu Leader. Do tego rodzaju inicjatyw należy projekt urządzenia systemu przeciwpiorunowego w Rudnikach (154 tys. litów) oraz uniwersalnego placu sportowego w Jaszunach (112 tys. litów). Z funduszy tegoż programu skorzystały wspólnoty parafialne, uzyskując w ten sposób pieniądze na remont budynku plebanii w Jaszunach (112 tys. 500 litów) i cerkwi w Gaju (109 tys. 708 litów), a także Centrum Kultury w Solecznikach na remont kapitalny domu kultury w Rudnikach (136 tys. litów). Realizacja każdego z danych projektów byłaby niemożliwa bez wsparcia finanoswego samorządu rejonu solecznickiego, który wyasygnował pieniądze z własnego budżetu. Adminstracja samorządu rejonu solecznickiego ze środków programu i własnych odrenowowała system świadczenia zimnej wody w Kiejdziach, na który zostało przeznaczonych 928 tys. litów.

Rekonstrukcja pomieszczeń Szkoły Średniej Nr 1 w Jaszunach – to ogromna inwestycja z zakresu renowacji placówek oświatowych.

Remont pomieszczeń szkoły z rosyjskim językiem nauczania zwiększył standard placówki w zakresie estetyki, jak też dopełnił wcześniejszą inwestycję renowacji budynku Gimnazjum im. Michała Balińskiego, w którym mieści się Szkoła Średnia Nr 1.

Niewatpliwie największą inwestycją w Jaszunach jest realizacja projektu „Renowacja i dostosowanie do potrzeb turystycznych obiektu dziedzictwa kulturowego rejonu solecznickiego – pałacu w Jaszunach” oraz „Uporządkowanie parku przy dworze w Jaszunach”, o których była mowa wyżej.

KOLEŚNIKI

Ważną inwestycją w gminie koleśnickiej była renowacja Szkoły – Centrum Wielofunkcyjnego w Wersoce, która zmieniła obiekt nie do poznania. Renowacja szkoły była finansowana ze środków programu „Rozwój Wsi Litwy 2007-2013”. W ramach realizacji projektu gruntownemu remontowi zostały poddane historyczne elewacje budynku, odnowiono cokół i ściany zewnętrzne, wymieniono pokrycie dachowe, okna oraz drzwi, dokonano rekonstrukcji systemu grzewczego, wodociągu, ścieków i oświetlenia budynku. W odnowionym budynku szkoły został zmieniony także układ pomieszczeń, który został dostosowany również do potrzeb osób niepełnosprawnych. Inwestycja kosztowała prawie 969 tys. litów. Wkład samorządu w realizacji projektu stanowił blisko 166 tys. litów. Remont tej szkoły, to przede wszystkim uwiecznienie pamięci ludzi, którzy na Wersockiej Ziemi tworzyli historię. Witold Cezary Staniewicz, właściciel majątku w Wersoce, w latach 1926-1930 był ministrem reform rolnych, a potem także profesorem i rektorem Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie.

W listopadzie 2014 roku otworzył swoje podwoje budynek, służący koleśnickiej społeczności, gdzie mieszkańcy mogliby organizować i uczestniczyć w różnorodnych spotkaniach i imprezach kulturalnych. Dzięki projektowi zainicjowanemu i realizowanemu przez Koleśnicką Wspólnotę Lokalaną powstał Dom Wspólnotowy. Wartość inwestycji stanowi 479 tys. litów. Wkładu finansowego do budowy obiektu dokonał także samorząd rejonu solecznickiego. Na pierwszym piętrze budynku została urządzona sala na 60 miejsc, sanitariaty, pralnia i aneks kuchenny. Na drugim piętrze znajdują się pomieszczenia dla działalności artystycznej, gabinety administracyjne, itd.

Miłośnicy aktywnego spędzania czasu także uzyskali swój obiekt. Kosztem 85 tys. litów w Koleśnikach powstało boisko sportowe.

PODBORZE

W roku 2009 dokonano renowacji budynku Podborskiej Szkoły Podstawowej. Był to pierwszy poważny remont placówki od momentu jej powstania, czyli od 1963 roku. Ogólna wartość inwestycji – 657 tys. litów, z których 51 proc. to środki budżetu samorządu rejonu solecznickiego, 49 proc. – środki Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. W toku prac remontowych zostały ocieplone ściany, wymieniono dach, urządzono system ogrzewczy, w części budynku stare drewniane okna wymieniono na plastykowe, wybudowano nową kotłownię i dobudowano stołówkę. W roku 2010 z budżetu samorządu dokonano remontu wnętrza stołówki, urządzono system wentylacyjny, zatroszczono się o sprzęt kuchenny i meble. Wartość inwestycji – 177 tys. 300 litów.

Ważnym przedsięwzięciem dla władz samorządowych są inwestycje mające na celu unowocześnianie systemów wodociągu i kanalizacji. W gminie podborskiej największym tego rodzaju projektem była budowa oczyszczalni ścieków w Tietiańcach. Obiekt został oddany do użytku jesienią 2013 roku. W ramach projektu finansowanego z programu Leader i budżetu samorządu rejonu solecznickiego, którego wartość wyniosła 928 tys. litów będzie korzystało niejedno pokolenie mieszkańców wsi.

POSZKI

Poważną inwestycją minionego roku w Poszkach stał się remont ulicy Szkolnej. Wartość projektu wyniosła 280 tys. litów. W ramach remontu dokonano także budowy nowego parkingu samochodowego.

W 2012 roku w Poszkach został odremontowany budynek byłej sali imprez, aktualnie oddanej do użytku Poszkańskiej Wspólnoty Lokalnej. Odnowiony ze środków budżetu samorządu rejonu solecznickiego budynek służy miejscowej społeczności jako miejsce spotkań oraz organizacji imprez kulturalnych.

Ze środków budżetu samorządu odremontowano także sztolnię wodną przy tamie nad stawem w Poszkach.

TURGIELE

Przeznaczeniem każdego człowieka jest pamiętać i z przeszłości budować przyszłość. Koniec 2012 roku został oznakowany historycznym wydarzeniem nie tylko dla gminy turgielskiej, ale i całego rejonu solecznickiego. Zainicjowany i koordynowany przez mera rejonu solecznickiego Zdzisława Palewicza projekt adaptacji obiektu dziedzictwa kulturowego Republiki Pawłowskiej do potrzeb rekreacyjnych i turystycznych stał się ważnym zrealizowanym przedsięwzięciem na rzecz zachowania pamięci narodowej na Ziemi Solecznickiej. Blisko półroczne prace porządkowe zmieniły teren Republiki Pawłowskiej nie do poznania. Odtąd jeden z najwartościowszych obiektów historycznych rejonu solecznickiego – Republika Pawłowska – może z godnością przyjmować gości. W ramach finansowanego ze środków funduszy strukturalnych UE w ramach programu Rozwoju Wsi Litewskiej 2007-2013 na bazie programu Leader projektu zostały urządzone ścieżki, wybudowany parking, odnowiony teren, ustawione ławki i kosze na śmieci, a także tablice informacyjne. Wartość inwestycji wyniosła 140 tys. litów. Całość doskonale uzupełnił kamienny pomnik z wizerunkiem Pawła Ksawerego Brzostowskiego i informacją o obiekcie wybudowany ze środków samorządu rejonu solecznickiego i Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Innym obiektem, który poddano renowacji jest dworek w Wilkiszkach – dawny majątek Dmochowskich, malowniczo położony w zakolu Mereczanki. Drewniany dwór Dmochowskich został wybudowany w roku 1847. Przygotowany przez administrację samorządu rejonu solecznickiego wniosek o renowacji dworku w Wilkiszkach został złożony w ramach ogłoszonego w grudniu 2011 roku konkursu programu Leader do Solecznickiej Lokalnej Grupy Działania jako projekt „Dostosowanie dworu w Wilkiszkach do potrzeb młodzieży”. Wartość inwestycji oszacowano na 928 tys. litów. W zakres prac wchodzi remont elewacji budynku, balkonu, dachu, remont schodów, wymiana stolarki okiennej, podłogowej i drzwiowej, urządzenie instalacji wodno – kanalizacyjnej oraz elektrycznej, a także systemów wentylacji i ogrzewania, utworzenie sal konferencyjnych, stref rekreacyjnych, wyposażenie lokalu itp. Celem projektu jest rewitalizacja zabytkowego dworku oraz stworzenie w nim ośrodka dostosowanego do potrzeb młodzieży. Odnowiony budynek pozwoli na ochronę dziedzictwa historycznego terenu, jak też będzie miejscem praktycznej edukacji i wypoczynku dzieci i młodzieży. Planuje się, że dworku w Wilkiszkach zostanie utworzony kompleks turystyczny z salą konferencyjną i wystawową, muzeum, motelem. Tutaj będą organizowane obozy letnie, imprezy artystyczne, warsztaty, spotkania oraz inne działania o charakterze kulturalnym i integracyjnym.

Renowacja kaplicy cmentarnej w Taboryszkach była kolejną inicjatywą samorządu rejonu solecznickiego, który jednym z priorytetów działalności jest ocalenie od zapomnienia pamiątek historycznych, pozyskując środki na ich renowację. W tym celu administracja samorządu postanowiła wykorzystać fundusze programu Leader, składając w 2012 roku odpowiedni wniosek. Inwestycja warta 150 tys. litów pozwoliła, aby ta świątynia jeszcze długie lata stała tu z wysoko wzniesionym do nieba krzyżem.

Soleczniki

Kilka ostatnich lat dla Solecznik były czasem wyzwań i dużych inwestycji, a miasto przypominało jeden wielki plac budowy. W ramach realizacji projektów inwestycyjnych został odremontowany budynek szpitala i przychodni zdrowia, swoje wyglądy kardynalnie zmieniły placówki oświatowe – Szkoła Średnia „Santarvės“, Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego, przedszkola „Bajka“ i „Vyturėlis“. Ostatnią inwestycją w zakresie renowacji placówek oświatowych jest modernizacja budynku, w którym mieści się Dom Dziecka i Szkoła Specjalna. W ramach projektu dokonano renowacji elewacji budynku, remontu pomieszczeń wewnętrznych, wymiany dachu itd. Wartość inwestycji stanowi 1 mln 473 tys. litów.

Miejscem potężnych inwestycji wartych blisko 12 mln litów była dzielnica za szpitalem w Solecznikach. W ramach czterech połączonych ze sobą projektów udało się stworzyć infrastrukturę, która zmieniła warunki życia około tysiąca mieszkańców. W ramach jednej z największych inwestycji w Solecznikach udało się zaasfaltować kilka ulic, urządzić systemy oświetlenia oraz wodociągu i kanalizacji. Dodatkowym efektem projektów jest poprawa estetyki oraz architektoniczne zintegrowanie miasta.

W celu poprawy użyteczności przestrzeni miejskiej oraz stworzenia warunków dla przyszłego rozwoju miasta w ostatnich latach zostało zrealizowanych kilka projektów. Uporządkowanie terytorium parku w Solecznikach jest jedną z podstawowych inwestycji w zakresie urbanistycznym. Na ten cel ze środków UE, budżetu państwa i samorządu zostało przeznaczonych 1 mln 588 tys. litów. W ramach projektu w parku zostały ułożone ścieżki, wybudowano plac zabaw i amfiteatr. Park miejski stał się podstawowym miejscem nie tylko spacerów i spotkań mieszkańców miasta, ale też terenem najważniejszych imprez kulturalnych – Zapustów, Festiwalu „Pieśń znad Solczy”, Dożynek i innych.

Innym miejscem odpoczynku i rekreacji w Solecznikach jest kąpielisko nad rzeką Solczą. W okresie letnim można tu kąpać się i opalać, grać w siatkówkę, kiedy zaś temperatura powietrza spadnie – urządzać spacery nad wodą, obserwując licznych łabędzi. Wartość dwóch projektów, w ramach których został oczyszczony staw i urządzona plaża stanowi 1 mln 242 tys. litów.

Samorząd rejonu solecznickiego kładzie wielki nacisk na renowację miejsc historycznych. W Solecznikach do tego rodzaju inwestycji należy uporządkowanie parku przy pałacu Wagnerów oraz renowacja pałacu. W 2011 roku w ramach projektu, finansowanego w 85 proc. ze środków UE i 15 proc. ze środków samorządu, na powierzchni ponad 1,5 ha wybudowano ogrodzenie, ułożono ścieżki spacerowe, ustawiono ławeczki. Rok 2013 stał się kolejnym etapem konsekwentnych zmian w obliczu tego zabytkowego obiektu. Samorząd rejonu solecznickiego zrealizował projekt renowacji pałacu, w toku którego kapitalnemu remontowi została poddana elewacja i dach pałacu. Projekt renowacji pałacu Wagnerów, w którym dziś mieści się Szkoła Sztuk Pięknych im. Stanisława Moniuszki, stwanowi 2 mln 300 tys. litów.

Długo oczekiwanej renowacji poddano również budynek Centrum Kultury w Solecznikach. W ramach realizowanego przez samorząd rejonu solecznickiego projektu inwestycyjnego, finansowanego z funduszy UE oraz budżetu państwa dokonano renowacji elewacji budynku wymiany pokrycia dachowego, okien i drzwi wejściowych, ocieplono ściany. Suma inwestycji wyniosła 710 tys. litów.

Zmieniający się wygląd Solecznik aktualnie kojarzy się z obrazem, na którym brakuje ostatniego pociągnięcia pędzlem. Nowy plac z podświetlaną fontanną, nowa ulica Szkolna z nowoczesnym oświetleniem i nawierzchnią, nowe boisko przy Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego – marzeniom miłośników sportu stało się zadość. Inwestycja jest efektem projektu „Uporządkowanie infrastruktury urbanistycznej i formowanie krajobrazu Solecznik”, o którym była mowa wyżej.

PODCASTY I GALERIE