Jaki czas wybierze Litwa – ruszają konsultacje społeczne

Na Litwie rozpoczynają się społeczne konsultacje i sondaż wśród mieszkańców, których wyniki mają zdecydować, przy jakim czasie mamy pozostać - zimowym, czy letnim.

Jaki czas wybierze Litwa – ruszają konsultacje społeczne

Fot. BNS/Josvydas Elinskas

Wybór stałego czasu ma być również skonsultowany z krajami ościennymi i dopiero później zapadnie ostateczna decyzja w tej sprawie. Konsultacje i sondaż zleciło Ministerstwo Komunikacji.

We wrześniu Komisja Europejska przedstawiła projekt przepisów w sprawie zniesienia sezonowych zmian czasu w Europie. W przeprowadzonych latem przez KE konsultacjach publicznych, w których zebrano 4 mln 600 tys. odpowiedzi – 84 proc. respondentów opowiedziało się za zniesieniem zmian czasu.

Na przyjęcie przepisów muszą się bowiem zgodzić kraje UE i Parlament Europejski. KE chce, by każde państwo członkowskie powiadomiło ją do kwietnia 2019 roku o zamiarze zastosowania na stałe czasu letniego lub zimowego.

Dzisiaj kwestia przesuwania wskazówek zegara jest omawiana na szczeblu ministerialnym w austriackim Grazu. Litwę reprezentuje minister Rokas Masiulis.

PODCASTY I GALERIE