Jaką szkołę wybrać? Prezentujemy kolejne placówki w Wilnie

Prezentujemy kolejne materiały przygotowane przez poszczególne placówki i „Macierz Szkolną", które pomogą w wyborze szkoły. Nie zważając na to, że w wielu szkołach oficjalna rekrutacja dobiegła końca, są jeszcze wolne miejsca.

zw.lt
Jaką szkołę wybrać? Prezentujemy kolejne placówki w Wilnie

Fot. Joanna Bożerodska

GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA SYROKOMLI W WILNIE

Gimnazjum realizuje program na wysokim poziomie nauczania – od wychowania przedszkolnego przez szkołę początkową i podstawową do średniej – z elementami kształcenia humanistycznego poprzez sztukę. Gimnazjum słynie z wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Uczniowie są zwycięzcami wielu konkursów i olimpiad, osiągają doskonałe wyniki na egzaminach, z powodzeniem dostają się na uczelnie wyższe. Działający przy szkole zespół pieśni i tańca „Wileńka” jest laureatem różnych festiwali organizowanych w kraju i za granicą.
Ul. Linkmenu 8, LT-09300 Wilno | tel. 2751047
www.syrokomla.lt | [email protected]

GIMNAZJUM IM. J.I. KRASZEWSKIEGO W WILNIE

Uczniowie tej placówki zdobywają najwięcej nieodpłatnych miejsc na studiach wśród absolwentów szkół polskich na Litwie. Wysoki poziom nauczania zapewnia wykształcona kadra pedagogiczna wspomagana przez logopedę i pedagoga socjalnego. Szkoła oferuje grupę przygotowawczą dla dzieci w wieku 5–6 lat, a także nauczanie języków: litewskiego, angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego. Gimnazjum udostępnia uczniom multimedialne pracownie, sale komputerowe i kompleks sportowy. Działają w nim: drużyna harcerska, kółka sportowe i krajoznawcze, zespoły artystyczne oraz nieodpłatna świetlica.
Ul. Rugiageliu 15, LT-2048 Wilno | tel. 2671527
www.vjikg.lt | [email protected]

GIMNAZJUM IM. SZYMONA KONARSKIEGO W WILNIE

Gimnazjum jest ukierunkowane na kształcenie w duchu innowacyjnej przedsiębiorczości. Doświadczeni nauczyciele zapewniają wysoką jakość nauczania i starają się tworzyć w szkole rodzinną atmosferę. Uczniom pomocą i radą służą również pielęgniarka, pedagodzy i psycholog. Na młodych ludzi czekają w szkole: zespół ludowy „Świtezianka”, teatr „Szkic”, zajęcia pozalekcyjne, nowoczesne laboratorium przyrodnicze i FabLab. Wszystkie pracownie wyposażone są w sprzęt multimedialny.

ul. Statybininku 5, LT-03200 Wilno | tel. 2130518
www.konarskio.lt | [email protected]

SZKOŁA PODSTAWOWA W KOLONII WILEŃSKIEJ

Powstała w 1915 r. i jest jedną z najstarszych polskich szkół na Wileńszczyźnie. Oferuje wysoki poziom nauczania w języku polskim i rosyjskim od 1 do 10 klasy. Prowadzi klasy przygotowawcze 5- i 6-latków. Dysponuje doświadczoną kadrą pedagogiczną wspieraną przez psychologa, logopedę i pedagoga socjalnego. Zapewnia rodzinną, kameralną atmosferę oraz duży wybór zajęć pozalekcyjnych, m.in. szkolny zespół pieśni i tańca. Szkoła jest nowocześnie wyposażona w laboratoria nauk przyrodniczych, technologii informacyjnych FabLab 3, klasę informatyczną i komputerową bibliotekę książek. 
Ul. J. Kolaso 18, LT-11306 Wilno | tel. 2674889
www.pavilnys.vilnius.lm.lt | [email protected]

SZKOŁA ŁAZDINAI W WILNIE

To nowoczesna placówka edukacyjna pracująca z uczniem aktywizującymi metodami nauczania z uwzględnieniem technologii komputerowej. Uzyskała certyfikat międzynarodowego programu przeciwko przemocy OLWEUS. Zapewnia edukację wczesnoszkolną, jakościowe nauczanie na poziomie podstawowym oraz perspektywę kontynuowania nauki w klasach 11–12. Uczniowie rozwijają zainteresowania w nieodpłatnych kółkach: plastycznym, sportowym, teatralnym, muzycznym, informatycznym i tanecznym.
Ul. Żerucio 4, LT -04113 | tel.2445158
www.lazdynumokykla.lt | [email protected]

SZKOŁA-PRZEDSZKOLE „ŹRÓDEŁKO” W WILNIE

Wysoki poziom nauczania w placówce gwarantuje starannie dobrana kadra realizująca m.in. autorski program wychowania przedszkolnego. Języka litewskiego dzieci uczą się od czwartego roku życia, a angielski poznają już 5-latki. Zajęcia informatyczne prowadzone są od klasy 1. Uczniowie biorą udział w międzynarodowych projektach i korzystają z rozbudowanej i atrakcyjnej oferty zajęć dodatkowych.
Ul. Saltkalviu 13, LT 02152 Wilno | tel. 2166071
www.saltinelis.vilnius.lm.lt | [email protected]

SZKOŁA-PRZEDSZKOLE „ZIELONE WZGÓRZE” W WILNIE

Szkoła-przedszkole znajduje się w przyjaznej dzielnicy miasta – Nowej Wilejce. Placówkę tworzą fachowi specjaliści, którzy realizują program przedszkolny oraz nauczania początkowego. Pion przedszkolny stanowią dwie zerówki i pięć grup przedszkolnych. W szkole, w ośmiu kompletach klas 1–4, uczą się dzieci w wieku 7–11 lat. Bogate, kolorowe i estetycznie wyposażone wnętrza tworzą przytulną atmosferę do pracy i zabawy. Do placówki należy rozległy teren z boiskiem, placami zabaw i parkiem.
Ul. Pergalės 22, LT-11203 Wilno | tel. 2671626
www.zaliakalniodm.lt | [email protected]

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”.

PODCASTY I GALERIE