IV Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych w Ostródzie

W Ostródzie odbywa się IV Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych. Hasłem Zjazdu jest ,,Wschód Zachód - Łączy nas Polska”.

zw.lt
IV Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych w Ostródzie

Obradom przygląda się Barbara Sosno z Radia Znad Wilii.

PODCASTY I GALERIE