IPN: Prośba o pomoc w ustaleniu krewnych Tadeusza Stankiewicza

Biuro Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej zwraca się z prośbą o pomoc w poszukiwaniach krewnych pochodzącego z Wileńszczyzny Tadeusza Stankiewicza, który został skazany na karę śmierci za działalność w polskim podziemiu.

zw.lt
IPN: Prośba o pomoc w ustaleniu krewnych Tadeusza Stankiewicza

Foto IPN

Specjaliści z Instytutu Pamięci Narodowej w ub. roku prowadzili prace poszukiwawcze na terenie cmentarza w Bydgoszczy. Zachodzi podejrzenie, że jedną z odnalezionych osób jest  Tadeusz Stankiewicz. Potwierdzenie tożsamości odnalezionej osoby będzie możliwe tylko dzięki badaniom DNA. Tadeusz Stankiewicz urodził się w Wilnie w 1927 roku, tutaj kończył szkołę. Jego rodzina była związana z ruchem oporu. T. Stankiewicz jako repatriant wyjechał do Polski. Mieszkał początkowo w Gdańsku, następnie w Bydgoszczy. Za działalność niepodległościową został skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Bydgoszczy na karę śmierci. Wyrok wykonano w 1946 roku. Jest bardzo prawdopodobne, że rodzina nigdy nie poznała okoliczności śmierci. Prosimy o kontakt osoby, które mogą być spokrewnione z Tadeuszem Stankiewiczem w celu pobrania materiału DNA. Również prosimy o kontakt osoby, które mogą znać miejsce pochówku rodziców. Ojciec Władysław zginął najprawdopodobniej w 1944 roku. Już po tym, jak tereny Wileńszczyzny zajęła Armia Radziecka. Z posiadanych informacji wynika, że Tadeusz mógł mieć również rodzeństwo – brata i siostrę. 

Kontakt dla osób posiadających informację:
Paweł Nowik
Biuro Poszukiwań i Identyfikacji
Instytutu Pamięci Narodowej
Tel. 00 48734130665
mail: pawel.nowik@ipn.gov.pl

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej