IPN poszukuje ofiar reżimów stalinowskiego i faszystowskiego na Litwie

Odnaleźć, rozpoznać, pochować - to słowa określające misję Biura Poszukiwań i Identyfikacji Biura Pamięci Narodowej. Pracownicy IPN prowadzą poszukiwania w całej Polsce i poza jej granicami, na wielu płaszczyznach - w archiwach, w ziemi, wśród ludzi, w laboratoriach. Obecnie

zw.lt
IPN poszukuje ofiar reżimów stalinowskiego i faszystowskiego na Litwie

Fot. Małgorzata Kozicz

„Zajmujemy się poszukiwaniem i  identyfikacją polskich obywateli, którzy zginęli w latach 1917–1956, a ich miejsca spoczynku są nieznane. Świadkowie tragicznych wydarzeń II wojny światowej i terroru stalinowskiego odchodzą, lecz my wierzymy, iż możliwości, jakie daje dzisiejsza nauka pozwolą w  przyszłości na odnalezienie, identyfikację i godny pochówek ofiar spoczywających w nieznanych mogiłach” – przekonani są przedstawiciele IPN.

Swoje prace prowadzą między innymi na Litwie, dlatego zwracają się do jej mieszkańców:

— jeżeli są państwo krewnymi osób, które zginęły podczas wojen lub w latach terroru stalinowskiego, a miejsce ich spoczynku jest nieznane
— jeżeli posiadają państwo informacje o nieznanych miejscach pochówków ofiar faszyzmu i komunizmu

Prosimy o kontakt:

dr Dominika Siemińska
00 48 604 944 679
dominika.sieminska@ipn.gov.pl

Michał Nowak
00 48 603 764 896
michal.nowak@ipn.gov.pl

Poszukiwania na Litwie

PODCASTY I GALERIE