Inwentaryzacja zabytkowego cmentarza na Rossie

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie we współpracy m.in. z wileńskim Uniwersytetem Edukologicznym od lipca przeprowadzane są prace inwentaryzacji cmentarza na Rossie.

zw.lt
Inwentaryzacja zabytkowego cmentarza na Rossie

Celem projektu jest przeprowadzenie badań inwentaryzacyjnych oraz kwerendy archiwalnej, jak również badań nad rolą w kulturze Europy Środkowo-Wschodniej wileńskiego cmentarza na Rossie.

,,Zależy nam bardzo na dotarciu z informacją o prowadzonych pracach do mieszkańców Wilna, szczególnie do rodzin osób pochowanych na cmentarzu” – informują organizatorzy projektu.

Wyniki badań zostaną opublikowane w formie elektronicznej bazy obiektów, wydawnictwa naukowego oraz przedstawione w trakcie międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej na zakończenie projektu.

Prace prowadzą wolontariusze – przede wszystkim studenci i doktoranci historii sztuki, historii i archeologii pod kierunkiem dr. Barłomieja Gutowskiego i dr. Anny Sylwii Czyż.

PODCASTY I GALERIE