Inwentaryzacja w kaplicy na cmentarzu Bernardyńskim

6 września 2020 r. członkowie Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą - Dariusz Żybort, Adam Błaszkiewicz, Alina Ewelina Szostak-Kieżun, Alina Obolewicz, Romuald Szumski i Dariusz Lewicki - ze zgodą Samorządu miasta Wilna dokonali inwentaryzacji 255 poszczególnych elementów, przechowywanych w kaplicy na cmentarzu Bernardyńskim.

zw.lt
Inwentaryzacja w kaplicy na cmentarzu Bernardyńskim

Fot. Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą

Od wielu lat administracja nekropolii na Rossie gromadziła pojedyncze przedmioty (krzyże, części ogrodzeń, figurki itp), które z różnych przyczyn zostały oderwane od ich pierwotnego kontekstu. Początkowo elementy przechowywano w domku administracyjnym i w centralnej kaplicy na Rossie, jednak z powodu remontu wewnątrz budowli sakralnej oraz uroczystości złożenia szczątków powstańców styczniowych w 2019 r. tamże, postanowiono je przenieść w inne miejsce.

Przeprowadzona dokładna inwentaryzacja umożliwi wykorzystania pojedynczych części, stanowiących wartość historyczną i artystyczną, w pracach restauratorskich pomników nagrobnych.

PODCASTY I GALERIE