Internetowi komentatorzy dalej uzupełniają budżet państwa

Za pomocą Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR) zostało ujawnione jeszcze jedno przestępstwo w zakresie mowy nienawiści.

Internetowi komentatorzy dalej uzupełniają budżet państwa

Fot. pixabay.com

Sąd Dzielnicowy m. Druskieniki (Druskininkų miesto apylinkės teismas) wydał nakaz karny dla A. B. za publiczne podżeganie do nienawiści przeciwko grupie społecznej (osobom należącym do agentów wywiadu). To jest już druga kara dla tej osoby w ciągu pół roku. Świadczy to więc o nieefektywności grzywny jako kary i braku świadomości społeczeństwa o granicach wolności wyrażania opinii.

Na portalu internetowym www.lrytas.lt pod artykułem z 22 czerwca 2015 roku A. B. używając pseudonimu „jankis” opublikował komentarz „lietuviški pedofilai žvalgytojai, jūs ne žvalgytojai, o pro vokatoriai, nes jūs suknisto rusiško užpakalio neišžvalysit, nes jūsų ten nieks neleis, o pinigus plėšt ir provokacijas daryt, tai jūs meistrai“. Tym sposobem publicznie pogardzał grupą ludzi, należących do agentów wywiadu. Zdaniem Służby Inspektora Etyki Dziennikarskiej (Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba) komentarz nie zachęca do dyskryminacji i nie nawołuje do fizycznej przemocy, lecz autor rozpowszechnia pogardzającą opinię o społecznej grupie – agentach wywiadu.

Oskarżony A. B. przyznał się do winy i oświadczył, że często na portalach internetowych czyta wiadomości poświęcone sytuacji politycznej na świecie i pisze pod nimi komentarze. Warto zaznaczyć, że jeszcze we wrześniu 2015 r. A.B. został ukarany za komentarz podżegający do nienawiści, za co musiał zapłacić grzywnę 225 EUR.

Sąd uwzględniając wszystkie fakty i dowody oraz zgodę oskarżonego, aby proces został zakończony nakazem karnym, zmniejszył karę o 1/3 i wymierzył grzywnę w wysokości 301 EUR.

W 2015 r. EFHR złożyła 127 wniosków do prokuratur w sprawie komentarzy nawołujących do nienawiści. Do prokuratur złożono już 539 wniosków i wygrano 43 sprawy. Dwa wnioski już czekają na decyzję w dzielnicowych sądach.
Od swojego powstania EFHR monitoruje przestrzeń elektroniczną W zakresie zwalczania mowy nienawiści EFHR jest najaktywniejszą organizacją na Litwie.

EFHR pragnie serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy przesyłają informacje o wpisach naruszających prawo. Cieszymy się że do walki z mową nienawiści dołącza coraz więcej ludzi. Zachęcamy do dalszej współpracy.

PODCASTY I GALERIE