Instytut Polski: Kursy języka polskiego cieszą się popularnością

W dniach 14 września rozpoczną się kursy języka polskiego, organizowane przez Instytut Polski w Wilnie, które od wielu lat cieszą się popularnością m.in. wśród Litwinów.

Ewelina Mokrzecka
Instytut Polski: Kursy języka polskiego cieszą się popularnością

Fot. IPW

Instytut Polski w Wilnie kursy języka polskiego organizuje od początku swojej działalności, czyli od 1996 r. ,,Zainteresowanie nauką języka polskiego przez te wszystkie lata było stosunkowo duże. Każdorazowo na nowo organizowany kurs zgłaszało się ok. 45-60 chętnych osób” – mówi Andrzej Kierulis z instytutu oraz dodaje, że w związku z brakiem odpowiednich sal do nauki placówka nie ma możliwości przyjęcia większej ilości.

Chcą poznawać polską kulturę

Kursy trwają 3 miesiące, czyli tzw. semestr. ,,Część słuchaczy uczy się tylko jeden semestr, jednak większość decyduje się na dwa semestry. Osoby, które rozpoczynają naukę jesienią – w połowie września – i chcą kontynuować naukę, mogą to robić zimą – od połowy stycznia. Ci natomiast, którzy rozpoczęli naukę zimą, mogą kontynuować jesienią” – informuje Kierulis. Jak zaznacza, zdarzali się słuchacze, m.in. w grupie zaawansowanej, którzy uczęszczali na kursy przez 3, 4, a nawet 5 semestrów. ,,Były to osoby, który chcą mieć częsty kontakt z językiem polskim, chcą poznawać polską kulturę” – tłumaczy przedstawiciel instytutu.

Większość zgłaszających się osób pragnie uczyć się języka polskiego od podstaw. Stąd Instytut Polski w Wilnie organizuje po kilka grup początkowych i najczęściej jedną zaawansowaną.

,,W grupach początkowych naucza się podstaw języka polskiego: gramatyki, mówienia i pisania. Program nauczania jest zbliżony do międzynarodowego programu nauczania języka polskiego – poziom A1. W grupie zaawansowanej doskonalona jest wiedza z zakresu gramatyki, pisania, czytania i obcowania. Wykładowcy również zapoznają słuchaczy z polską kulturą, historią i tradycjami (poziom B2-C1)” – informuje Kierulis.

Wykładowcy z tytułami naukowymi

Zajęcia na kursach języka polskiego prowadzą wykładowcy Centrów Polonistycznych Uniwersytetu Wileńskiego i Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego. Wszyscy wykładowcy mają naukowe stopnie doktora i duże doświadczenie w prowadzeniu takich kursów. Z częstych opinii samych słuchaczy, zdaniem organizatorów, wykładowcy charakteryzują się profesjonalizmem i dużym zaangażowaniem.

,,Większość słuchaczy – ok. 85 proc, to Litwini, ok. 13 proc. stanowią Rosjanie i ok. 2 proc. – Polacy lub obcokrajowcy. Wiek słuchaczy waha się w granicach 20-60 lat. Większość stanowią raczej ludzie młodsi: dwudziesto- i trzydziestolatkowie. Zdarzają się także uczniowie klas starszych i bardzo rzadko dzieci” – mówi Kierulis oraz dodaje, że ostatnio zdecydowana większość słuchaczy uczy się języka polskiego ze względu na zapotrzebowanie znajomości języka w kontaktach biznesowych z polskimi firmami. Z kolei pozostali uczą się języka polskiego, gdyż jego znajomość jest pomocna w pracy lub nauce. Lubią uczyć się nowych języków, chcą czytać literaturę w języku polskim, lubią kulturę polską.

Zajęcia z języka polskiego odbywają się dwa razy w tygodniu po 1,5 godz. i są odpłatne. Zebrane środki są wykorzystywane na wypłatę honorarium dla wykładowców oraz na zakup niezbędnych materiałów dydaktycznych.

Więcej informacji o organizacji kursów języka polskiego znajduje się na stronie Instytutu Polskiego w Wilnie.

PODCASTY I GALERIE