Inspekcja Ochrony Danych ostrzega ZPL w sprawie spisu Polaków na Wileńszczyźnie

Państwowa Inspekcja Ochrony Danych (VDAI) wystosowała ostrzeżenie do Związku Polaków na Litwie w sprawie jego inicjatywy Spisu Ludności Wileńszczyzny i stwierdziła, że Związek nie udowodnił, iż jest w stanie przeprowadzić spis bez naruszenia obowiązującego prawa.

zw.lt
Inspekcja Ochrony Danych ostrzega ZPL w sprawie spisu Polaków na Wileńszczyźnie

W komunikacie Inspekcji czytamy, że w styczniu b.r. po otrzymaniu informacji z mediów o planowanej inicjatywie Związku Polaków na Litwie „Spis Ludności Wileńszczyzny”, podjęła, jako organ nadzorujący ochronę danych osobowych działania monitorujące. VDAI zwrócił się do Związku Polaków na Litwie z prośbą o wyjaśnienie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych w tej sprawie i poprosił związek o dokumenty potwierdzające, że dane te będą przetwarzane i chronione zgodnie z prawem.

VDAI twierdzi, że otrzymało odpowiedź od ZPL z której nic nie wynika. Nie dostała także wymaganych dokumentów.

„Biorąc pod uwagę odpowiedź ZPL, Inspekcja stwierdza, że w trakcie monitoringi sprawy Związek nie przygotował żadnych dokumentów i informacji, które mogłyby świadczyć o przetwarzaniu danych osobowych w ramach inicjatywy ”Spis Mieszkańców Wileńszczyzny”, dlatego Inspekcja nie ma podstaw do stwierdzenia, że planowane przetwarzanie danych osobowych będzie zgodne z Ogólnymi Zasadami Przetwarzania Danych Osobowych (BDAR). Inspekcja Ochrony Danych zwraca uwagę, że wszystkie dokumenty i informacje, o które zwrócono się do ZPL, powinny być przygotowane przed rozpoczęciem projektu i planowanego przetwarzania danych osobowych, a w przypadku ich braku działania ZPL będą uznawane za naruszające postanowienia BDAR. Tym samym biorąc pod uwagę fakt, że żądane dokumenty nie zostały złożone i oceniając wszystkie zobowiązania Związku wynikające z BDAR w zakresie przetwarzania danych osobowych, Inspekcja zdecydowała się wystosować ostrzeżenie do ZPL o planowanym przetwarzaniu danych osobowych” – czytamy w komunikacie inspekcji.

PODCASTY I GALERIE