Oddolna inicjatywa beatyfikacji ks. prałata Józefa Obrembskiego

Dla wielu pokoleń przekazywał naukę Chrystusa. Jest przykładem do naśladowania, a wartości, które pielęgnował są wciąż ważne – mówi w rozmowie z zw.lt p.o. starosty Andrzej Adomajtis o oddolnej inicjatywie beatyfikacji ks. prałata Józefa Obrembskiego.

Oddolna inicjatywa beatyfikacji ks. prałata Józefa Obrembskiego

Fot. Joanna Bożerodska

Temat beatyfikacji ks. prałata Józefa Obrembskiego był omawiany od dłuższego czasu. ,,Cenimy prałata. Chcemy zwrócić uwagę Kościoła, że ta osoba była dla nas ważna. Ks. Obrembski może być stawiany za przykład przyszłym pokoleniom. Stąd powstała inicjatywa, żeby wśród mieszkańców zebrać jak najwięcej świadectw i informacji na jego temat” – tłumaczy Adomajtis.

,,Wiemy, że spotkanie z prałatem miało wielki wpływ na wybór dalszej drogi życiowej niektórych osób. Ksiądz przeżył 105 lat i to też swojego rodzaju dar. Dla wielu pokoleń przekazał naukę Chrystusa, co jest wyjątkowe” – podkreśla starosta Mejszagoły. Dodaje, że ludzkość wciąż odkrywa historię, a niektóre okresy życia ks. Obrembskiego są owiane tajemnicą. ,,Nie wiemy wszystkiego z okresu wojennego. Historie Żołnierzy Wyklętych ujrzały światło dzienne dopiero w ostatnich latach. Jakie miejsce w tym okresie zajmował ks. prałat, który wówczas pełnił posługę kapłańską w Turgielach?” – pyta retorycznie Adomajstis.

,,Ten człowiek jest dla nas ważny. My, jako mieszkańcy i wierni, możemy zbierać tą informację, która następnie zostanie przekazana biskupowi” – mówi. Wskazuje, że wartości, którymi kierował się ks. prałat Obrembski są wciąż aktualne.

Ks. prałat Józef Obrembski urodził się 19 marca 1906 w Skarżynie Nowym koło Zambrowa. W 1926 roku rozpoczął studia w seminarium duchownym w Wilnie, kształcił się na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Stefana Batorego. 12 czerwca 1932 przyjął święcenia kapłańskie. Pracę duszpasterską rozpoczął od wikariatu w Turgielach. Od 1950 pełnił obowiązki proboszcza w Mejszagole. Mimo zakazów prowadził działalność duszpasterską: katechezę wśród dzieci, udzielał sakramentów świętych (również potajemnie), jeździł po kolędzie, odwiedzał chorych. Wielokrotnie był przesłuchiwany przez funkcjonariuszy sowieckiej służby bezpieczeństwa.

Patriarcha Wileńszczyzny zmarł 7 czerwca 2011 w Mejszagole, gdzie jest pochowany przy miejscowym kościele.

PODCASTY I GALERIE