Informator dla aktywnych IDA – wymiania inicjatyw Polaków za granicą

Ułatwienie współpracy aktywnych środowisk polskich poza granicami kraju, wymiana doświadczeń i uproszczenie przepływu informacji o realizowanych przedsięwzięciach - to podstawowe cele nowego portalu internetowego ida.pol.org.pl, który przedstawia Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie".

zw.lt
Informator dla aktywnych IDA – wymiania inicjatyw Polaków za granicą

IDA (Informator dla Aktywnych) jest portalem internetowym skierowanym do działających w krajach Europy Środkowo-Wschodniej środowisk polskich. To tutaj polskie organizacje będą zamieszczały wiadomości dotyczące już zrealizowanych, tworzonych i planowanych inicjatyw. Portal IDA ma za zadanie dotrzeć do polskich instytucji, towarzystw, stowarzyszeń, parafii, szkół i mediów. Pomoże też w poszukiwaniu partnerów do działania lub współpracy organizacyjnej. Redakcja informatora ma nadzieję, że jego działalność zaowocuje wspólnymi inicjatywami o charakterze lokalnym i ogólnokrajowym.

Co roku tylko za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” wspieranych jest blisko 1500 inicjatyw polskich organizacji, szkół i parafii.

Czytelnicy portalu IDA mogą zobaczyć jak organizowano przedsięwzięcia polonijne w różnych zakątkach Europy Środkowo-Wschodniej. Dzięki bazie inicjatyw i podmiotów będą też mieli możliwość skontaktowania się z tymi, którzy już wcześniej podjęli podobne wyzwania.

„Promując swoją działalność zwiększysz szanse na nawiązanie współpracy z polskimi organizacjami i realizację międzynarodowych projektów. Po rejestracji będziesz współtworzyć portal i kształtować jego treść korzystając zewsparcia doświadczonych redaktorów” – zachęcają twórcy portalu.

Portal powstaje głównie dzięki pomocy Polaków i polskich organizacji, dlatego redakcja zaprasza do współpracy i nadsyłania informacji dotyczących nowych inicjatyw. Pod adresem internetowym [email protected] IDA czeka na zgłoszenia planowanych i zrealizowanych już przedsięwzięć oraz na pomysły, uwagi i wskazówki dotyczące działalności portalu. Projekt jest realizowany przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” we współpracy z Senatem RP.

Adres internetowy portalu: https://www.ida.pol.org.pl/

PODCASTY I GALERIE