Indeks samorządów: Wileńszczyzna na końcu listy

Po raz czwarty z kolei Kłajpeda została ocenionia jako najlepsze miasto w indeksie samorządów sporządzonym przez Instytut Wolnego Rynku. Miano najlepszego samorządu rejonowego zyskał samorząd rejonu kowieńskiego. Wilno zostało docenione między innymi za jakość życia i liczbę inwestycji zagranicznych przypadających na jednego mieszkańca. "Polskie" samorządy zarządzane przez AWPL - Samorząd Rejonu Wileńskiego i Samorząd Rejonu Solecznickiego - znalazły się w drugiej połowie listy.

zw.lt
Indeks samorządów: Wileńszczyzna na końcu listy

Fot. Antoni Radczenko

Litewski Instytut Wolnego Rynku po raz czwarty ogłosił ranking samorządów. Eksperci oceniali samorządy w dziesięciu sferach działalności. Brali pod uwagę jakość usług komunalnych, transportu, oświaty, opieki zdrowotnej, opieki socjalnej, poziom rozwoju inwestycji, wysokość podatków, zarządzanie mieniem samorządu, pracę administracji, zarządzanie budżetem.

Wśród samorządów miejskich najwyższe notowania miała Kłajpeda – miasto otrzymało 81 pkt ze 100 możliwych. Na drugim miejscu znalazło się Wilno (75 pkt), na trzecim – Poniewież (63,6 pkt), na czwartym – Kowno (61,3 pkt), na piątym – Olita (56,9 pkt).

Wśród samorządów rejonowych najbardziej atrakcyjne są rejon kowieński (70,2 pkt), płungiański (68 pkt), kłajpedzki (65,8 pkt) i druskiennicki (63,9 pkt).

Samorząd rejonu wileńskiego uzyskał 44,3 punkty ze 100 i zajął 39 miejsce pośród 53 samorządów kraju. Gorszy niż przed rokiem wynik był skutkiem niższej oceny dziedzin inwestycji, zarządzania majątkiem oraz budżetu.

Tylko część nieużytkowanej powierzchni budynków i pomieszczeń jest wciągnięta na listę obiektów do prywatyzacji. Wolno przebiega sprzedaż obiektów należących do samorządu. Wzrosła liczba samochodów należących do administracji samorządu. Wszystkie te czynniki zadecydowały o gorszej ocenie w sferze zarządzania majątkiem.

Negatywnie oceniono podwojenie się długu samorządowego i wzrost zobowiązań kredytowych. W dziedzinie inwestycji odnotowano 20-procentowy spadek inwestycji materialnych w porównaniu z rokiem 2012, zmniejszyła się także liczba bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz liczba wydawanych zezwoleń na budowę i prowadzenie działalności gospodarczej. Autorzy rankingu odnotowali także, że samorząd został ukarany na podstawie artykułu 4. Ustawy o konkurencji za stworzenie wyjątkowych warunków dostawcy usług komunalnych.

Samorząd Rejonu Wileńskiego lepiej niż przed rokiem został oceniony pod względem gospodarki komunalnej, opieki socjalnej i administracji. O dobrym wyniku zadecydowały niższe niż średnia krajowa ceny ogrzewania i wody. Przyczyniła się do tego także pracująca bez strat spółka ciepłownicza.

W dziedzinie opieki socjalnej polepszyło się wiele czynników – zmniejszył się poziom bezrobocia oraz liczba osób korzystających z zasiłków socjalnych.

W dziedzinie administracji pozytywnie oceniono fakt, że 98,8 proc. wniosków mieszkańców zostało rozpatrzonych na czas.

Samorząd rejonu solecznickiego zebrał 43 punkty ze 100 możliwych i zajął 45 miejsce z 53 samorządów. O wyższym miejscu niż przed rokiem zadecydowała lepsza ocena dziedzin gospodarki komunalnej, oświaty i opieki socjalnej.

W dziedzinie gospodarki komunalnej na wyższą ocenę wpłynęły pracujące bez strat spółki samorządowe, świadczące usługi grzewcze, gospodarowania odpadami komunalnymi oraz administrowania domów mieszkalnych. Ocenę polepszyła także cena ogrzewania, niższa niż w innych samorządach kraju. Wzrosła także efektywność wykorzystania pomieszczeń szkolnych, ponieważ większa część środków jest przeznaczana na zapewnienie procesu edukacyjnego.

Zmniejszanie się bezrobocia i liczby osób pobierających zasiłki pozytywnie wpłynęły na ocenę w dziedzinie opieki socjalnej.

W zajęciu wyższej pozycji przeszkodziły gorsze oceny w dziedzinach zdrowia, inwestycji i podatków. Pogorszył się klimat inwestycyjny z powodu mniejszej ilości bezpośrednich inwestycji zagranicznych, przypadających na jednego mieszkańca. W samorządzie maleje liczba wydawanych zezwoleń na budowę. Maksymalna 4-procentowa taryfa podatku od nieuprawianej ziemi negatywnie wpłynęła na ocenę w kategorii podatkowej.

PODCASTY I GALERIE