Indeks dobrobytu samorządów: Soleczniki przodują w dziedzinie demografii, na szarym końcu w gospodarce

W ogłoszonym dziś przez Wileński Instytut Analiz Politycznych indeksie dobrobytu samorządów na pierwszym miejscu znalazł się samorząd Neryngi, najgorszą ocenę otrzymał rejon ignaliński.

zw.lt
Indeks dobrobytu samorządów: Soleczniki przodują w dziedzinie demografii, na szarym końcu w gospodarce

Fot. Roman Niedźwiecki

Samorządy były oceniane w pięciu kategoriach – bezpieczeństwa socjalnego i fizycznego, gospodarki, a także pod wględem oświaty i zdrowia demograficznego.

Najwyższą ocenę otrzymał samorząd Neryngi – 6,3 pkt. Wilno znalazło się na drugim miejscu . Otrzymało 6,2 pkt. Na trzecim miejscu uplasowała się Kłajpeda, która zebrała 5,3 pkt. Najgorzej oceniany rejon ignalinski otrzymał 2 pkt.

Jak powiedział Gintaras Šumskas, koordynator sporządzania indeksu, w porównaniu z rokiem ubiegłym nie odnotowano dużych zmian. Jednak, jak zaznaczył w kontekście powiedzenia, iż istnieją dwie osobne Litwy – raczej nie ma aż takiej przepaści między poszczególnymi regionami.

Do dziesiątki najlepszych weszły Kowno, rejon kłajpedzki, Szawle, rejony kowieński, możejski, elektreński i Druskieniki.

Jak ocenił Šumskas, samorząd wileński wyprzedza inne pod wględem gospodarczym. Ale są miasta – np. Kowno i Kłajpeda – które gonią Wilno m. in. pod względem oświaty.

W obliczaniu indeksu dobrobytu sa wykorzystywane dostępne powszechnie oficjalne dane z Departamentu Statystyki, Giełdy Pracy, Instytutu Higieny oraz Systemu Zarządzania Oświatą.

Wyniki rejonów Wileńszczyzny

Przy sporządzaniu indeksu oceniana jest między innymi integracja na rynku pracy, równe możliwości, zasięg wsparcia socjalnego, bezpieczeństwo na drogach, przestępczość, dostępność pomocy medycznej, śmiertelność z powodu chorób zakaźnych, bezpośrednie inwestycje zagraniczne, zatrudnienie, wskaźniki kształcenia niedormalnego dzieci, odsetek osób, które dostały się na studia wyższe, wyniki egzaminów maturalnych, wskaźniki starzenia się i migracji.

Samorząd rejonu wileńskiego zajął w rankingu 13. miejsce (w ubiegłym roku 11.) zdobywając 4 pkt, natomiast samorząd rejonu solecznickiego – 33. (rok temu 36.) gromadząc 3,1 pkt.

W dziedzinie bezpieczeństwa socjalnego rejon wileński został oceniony na 2,5 pkt (lider rankingu, Nerynga – na 6 pkt), rejon solecznicki – na 1.9 pkt. W kategorii bezpieczeństwa fizycznego rejon wileński zgromadził 2,2 pkt, rejon solecznicki – 2,6 pkt. Żywotność gospodarki w rejonie wileńskim uzyskała ocenę 3,6 pkt, w rejonie solecznickim – 1,1 pkt. W dziedzinie oświaty rejon wileński otrzymał 3,9 pkt, rejon solecznicki – 4,1 pkt. Kategoria demografii w rejonie wileńskim została oceniona na 7,7 pkt, w rejonie solecznickim – na 5,6 pkt. W tej kategorii Soleczniki zostały liderem wśród dużych samorządów wiejskich.

Samorząd rejonu trockiego znalazł się na 18. miejscu, samorząd rejonu święciańskiego – na 47. miejscu.

PODCASTY I GALERIE