Inauguracja XIV edycji Konkursu „Być Polakiem”

Dziś, 26 listopada, w Ambasadzie RP w Wilnie odbyła się inauguracja XIV edycji Konkursu „Być Polakiem”.

Dominika Matuliauskaitė
Inauguracja XIV edycji Konkursu „Być Polakiem”

fot. ZW/ Bartosz Frątczak

Konkurs „Być Polakiem” jest skierowany do dzieci i młodzieży szkół polonijnych na całym świecie oraz ich nauczycieli. Konkurs odbywa się w ponad 30 krajach na świecie i przypomina o tym, co to znaczy być Polakiem. 

W przypadku dzieci i młodzieży, w ramach konkursu należy samodzielnie przygotować pracę w jednym z trzech formatów: pracy plastycznej, pracy literackiej w języku polskim lub filmu wideo o konkretnej tematyce. Przedmiotem Konkursu dla nauczycieli jest natomiast przygotowanie konspektu lekcji gramatycznej.

Obecna na inauguracji poseł na Sejm RP, inicjatorka konkursu i przewodnicząca jego komitetu organizacyjnego Joanna Fabisiak zwróciła się do młodzieży, z zachętą do udziału w konkursie.

„Wszyscy razem tworzymy rodzinę Polaków. Rodzinę trzeba kochać, to znaczy, trzeba kochać Polskę. (…) Trudno jest kochać Polskę, tymbardziej za granicą. Wiecie kiedy ją pokochacie? Wtedy, kiedy ją poznacie i zrozumiecie. Pokochacie wtedy, kiedy poznacie ludzi z całego świata, którzy tak jak wy mówią „chcemy być Polakami”. Ważne jest wiedzieć kim się jest, znać język polski” – powiedziała J. Fabisiak.

fot. ZW/ Bartosz Frątczak

Celem konkursu dla młodszych uczestników jest uświadamianie i umacnianie tożsamości narodowej oraz kształtowanie postaw patriotycznych, które pozwolą na przygotowanie do pełnienia roli „ambasadora polskości” w kraju zamieszkania.

Z kolei konkurs dla nauczycieli obrał sobie za cel promocję atrakcyjnych dla uczniów sposobów prezentacji wiedzy o języku polskim oraz zwrócenie uwagi nauczycieli na ważność nauczania gramatyki języka polskiego przy nauczaniu metodą komunikacyjną.

Konkurs „Być Polakiem” jest ogromnym przedsięwzięciem. O rozmiarze konkursu świadczy ilość uczestników, która w tym roku wynosi ponad 1200 osób z różnych krajów, niektórych tak odległych jak Chiny, Madagaskar czy Zjednoczone Emiraty Arabskie.

„Konkurs jest ważny, ponieważ trzeba poznać ojczyznę, poznać swoje korzenie” – podkreśliła Ambasador RP we Włoszech Anna Maria Anders, która jest patronem konkursu.

fot. ZW/ Bartosz Frątczak

Podczas tegorocznej inauguracji publiczność zachwycały piękne tańce w wykonaniu Dziecięco-Młodzieżowego Zespołu Tańca „Sto uśmiechów” pod kierownictwem Danuty Grydź.

fot. ZW/ Bartosz Frątczak

Organizatorami Konkursu są: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, Europejska Unia Wspólnot Polonijnych, Fundacja „Świat na Tak”.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć:

PODCASTY I GALERIE