Inauguracja roku szkolnego w Progimnazjum JPII: Nadal rośniemy

"Życzę wam, abyście czuli się tutaj dobrze, bezpiecznie, abyście byli otoczeni przyjaźnią i opieką. Mimo że w tym roku w Wilnie liczba uczniów zmalała o 3 tys., my ciągle rośniemy. Nadal jesteśmy najliczniejszą szkołą polską na Wileńszczyźnie, w której będzie pobierać naukę rekordowa liczba uczniów - 1117! Na pewno nie potrzeba większych dowodów uznania, że z godnością niesiemy imię Jana Pawła II" - powiedziała witając uczniów, nauczycieli i rodziców dyrektor Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie Janina Wysocka. Dyrektor przypomniała, że wiele wydarzeń w tym roku szkolnym będzie nawiązywało do stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, a już we wrześniu Litwę czeka jeszcze jedno wielkie wydarzenie - wizyta papieża Franciszka. "We wszystkich szkolnych sprawach będziemy kierować się hasłem "Promieniowanie ojcostwa", hasłem nawiązującym do czwartego przykazania bożego - "Czcij ojca swego i matkę swoją". Jan Paweł II niejednokrotnie podkreślał: "Żeby dzieci mogły czcić swoich rodziców, muszą być uważane i przyjmowane jako dar Boga". Tak, każde dziecko jest darem Boga. Dar to trudny niekiedy do przyjęcia, ale zawsze dar bezcenny. Społeczność szkolną przywitali także nowy wikariusz parafii bł. Jerzego Matulewicza ks. Wiktor Kudriaszow oraz radny miasta Wilna Grzegorz Sakson.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej