Inauguracja Roku Akademickiego na UwB

Zagraniem hymnów Litwy i Polski rozpoczęła się inauguracja Roku Akademickiego na Wileńskiej Filii Uniwersytetu w Białymstoku, która odbyła się w dzisiaj w Domu Kultury Polskiej.

Antoni Radczenko
Inauguracja Roku Akademickiego na UwB

Fot. Joanna Bożerodska

„Ostatni rok był dla nas udany, ale też bardzo trudny” – powiedział podczas inauguracji roku akademickiego Filii UwB w Wilnie dziekan uczelni dr hab. Jarosław Wołkonowski, który przypomniał, że to właśnie w tym roku uczelnia otrzymała akredytację na sześć lat od władz litewskich i polskich.

Wołkonowski: Większość pracuje na Litwie

„W tym roku mamy 114 nowych studentów, to jest mniej niż w ubiegłym roku, ale więcej niż przed dwoma laty. Ogółem studiuje u nas 450 studentów” – poinformował dziekan uczelni. Do tej pory filię ukończyło 473 absolwentów „Większość pracuje tu, na Wileńszczyźnie. Większość pracuje według zawodu. (…) Tylko w ten sposób można wzmocnić polskość na Wileńszczyźnie, wzmocnić polską klasę średnią” – podkreślił w swym wystąpieniu dr hab. Wołkonowski.

Nadal dużym problemem polskiej uczelni jest brak własnej siedziby, bo obecne pomieszczenia są niewystarczające. „Jutro mamy wybory w Polsce i miejmy nadzieję, że nowe władze zrozumieją nasze argumenty (…) Inwestycja w siedzibę będzie przede wszystkim inwestycją w młodych Polaków na Wileńszczyźnie” – zaapelował dziekan UwB.

Rektor: Niestety żyjemy z budżetu

Na uroczystość przybył rektor UwB prof. dr hab. Leonard Etel. „Cieszy mnie przede wszystkim, że jest możliwość kształcenia Polaków na Litwie w takiej właśnie formie (…) Nie cieszy mnie natomiast, że nasi studenci uczą się nie we własnych pomieszczeniach. To mnie martwi” – oświadczył rektor Uniwersytetu w Białymstoku prof. Etel.

Rektor podkreślił, że mimo wszystko nadal będzie się starał, aby uczelnia miała własną siedzibę. „Niestety sami żyjemy z budżetu. Żyjemy z dotacji, które daje nam państwo” – wyjaśnił prof. Etel i zaapelował do przyjaciół uczelni, aby pomogli ten problem rozwiązać.

Cygnarowski: Staramy się i przekonujemy

„Powstanie w 2007 r. Filii Uniwersytetu w Białymstoku było ważnym wydarzeniem nie tylko Litwy” – napisał w liście gratulacyjnym ambasador RP na Litwie Jarosław Czubiński, który przeczytał konsul RP Stanisław Cygnarowski. „Staramy się, robimy wszystko, co można i przekonujemy wszystkich, jak ważna jest filia” – dodał od siebie konsul.

„Dla was nie ma nic trudnego, gdyż już od 9 lat są organizowane te piękne inauguracje ” – zwrócił się do kadry akademickiej Włodzimierz Sieniut wiceprezes ZPL oraz absolwent UwB.

Refleksja historyczna Okińczyca

Na inaugurację przybył prezes Radia „Znad Wilii” oraz sygnatariusz Aktu Niepodległości Litwy Czesław Okińczyc.

„Każda inauguracja skłania do refleksji. Dla mnie to przede wszystkim refleksja historyczna. 3 lutego 1990 roku, 25 i pół lat temu, jeszcze w komunistycznej Litwie, na konferencji wyborczej Sąjudisu – odnośnika polskiej Solidarności, miałem zaszczyt wystąpić w obecności ponad 7 tys. głównie Litwinów. W tym swoim wystąpieniu tłumaczyłem naszym braciom Litwinom, że aby polepszyć stosunki pomiędzy Polakami i Litwinami niezbędne jest załatwienie dla polskiej mniejszości tematu umożliwienia rozwoju polskojęzycznego szkolnictwa wyższego, co spowodowałoby wzrost inteligencji polskiej na Litwie. Wileńska Filia Uniwersytetu w Białymstoku jest dobitnym tego przykładem ” – oświadczył Okińczyc.

Polski działacz na Litwie podkreślił, że ma nadzieję, iż nowe władze Polski będą bardziej przychylne i pomocne wobec polskiej mniejszości na Litwie, jak również wobec filii UwB. Okińczyc przypomniał zebranym, że to właśnie za kadencji śp. Lecha Kaczyńskiego została otwarta filia białostockiej uczelni na Litwie.

Po przemówieniach pracowników uczelni oraz gości inauguracji przyszła pora na wręczenie dyplomów licencjackich i immatrykulacji studentów.

Wykład inauguracyjny „Przyszłość strefy euro?” wygłosił prof. zw. dr hab. Bohdan Jeliński.

PODCASTY I GALERIE