Inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Turgielach

28 września 2016 r. słuchacze PUTW rozpoczęli zajęcia 6. roku akademickiego. Dzięki merytorycznej i finansowej pomocy samorządu rejonu solecznickiego i rejonowego oddziału ZPL wykonuje się program zapoznania się z historią, oświatą, kulturą i gospodarką starostw (2011 r. w Solecznikach, 2012 r. w Białej Wace, 2013 r. w Dziewieniszkach, 2014 r. w Butrymańcach, 2015 r. w Koleśnikach). W tym roku seniorzy wyruszyli do Turgiel.

salcininkai.lt
Inauguracja  roku akademickiego na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Turgielach

Fot. salcininkai.lt

Wiele cennej informacji słuchacze PUTW otrzymali z prelekcji mera Zdzisława Palewicza przy zwiedzaniu kościoła w Kamionce o zasługach księdza Franciszka Tyczkowskiego i lekarza Ludwika Renigera, zaś w Republice Pawłowskiej o progresywnych reformach ks. Pawła Ksawerego Brzostowskiego. Starości – Jan Miłoszewicz w Kamionce oraz Wojciech Jurgielewicz w Turgielach – opowiedzieli o osiągnięciach swych społeczności, zaś dyrektor Gimnazjum im. P.K.Brzostowskiego Łucja Jurgielewicz zapoznała seniorów z świeżo wyremontowanymi pomieszczeniami i procesem wychowania. Seniorzy z zaciekawieniem oglądali nowatorskie występy szkolnego teatrzyku.

Następnie w auli gimnazjum odbyło się Walne Zebranie PUTW. Mer Zdzisław Palewicz opowiedział o kulturowo-gospodarczych osiągnięciach samorządu, o dążeniach do odkłamania historii, o ochronie i renowacjach wielu zabytków w rejonie, oraz o ambitnych planach na przyszłość. Wysoko ocenił też działalność PUTW. Prezes Antoni Jankowski złożył sprawozdanie o pomyślnym wykonaniu planu pracy PUTW w 2015/2016 roku akademickim, w którym aktywny udział brało 86 słuchaczy. Oprócz zajęć dydaktycznych (w filiach i kołach zainteresowań) odbyły się 4 wycieczki krajoznawczo- historyczne do Polski (Pułtusk-Warszawa, Gniew-Pelplin-Kartuzy-Szymbark, Olsztyn-Kortowo-Kamionka/k.Nidzicy, Suwałki-Wigry), 1 na Łotwę (Daugavpiłs-Krasława-Agłona) oraz 4 po Litwie i rejonie. 15 stycznia hucznie obchodzono jubileusz 5-iecia PUTW w pałacu Śniadeckich, zorganizowano 4 bale rozrywkowo-obyczajowe (zapusty, „Kochajmy się – spotykajmy się”, spotkanie opłatkowe i „Witaj lato ukwiecone”) oraz wiele innych imprez, o których mówili występujący: Zofia Wienckiewicz, Danuta Wasilewska, Stanisława Molienė, Józefa Chorostin i Jadwiga Sinkiewicz.

Po przyjęciu postanowienia Walnego Zebrania seniorzy udali się do kawiarni na obiad, gdzie dalej dzielili się wrażeniami oraz wyrażali wdzięczność merowi za życzliwość i wsparcie oraz organizatorom inauguracji za treściwą imprezę. Bo działalność na uniwersytecie emerytów (pedagogów, lekarzy, inżynierów, agronomów, finansistów i in.), którzy całe swe twórcze życie poświęcili rozwojowi oświaty i gospodarki na Ziemi Solecznickiej, niweluje dla wielu samotność, dowartościowuje i aktywizuje zdrowotnie do pracy społecznej, pozwala minimalizować uczucie spychania na margines społeczny i chociaż czasowo zapomnieć o swych mizernych emeryturach i codziennych kłopotach.

PODCASTY I GALERIE