Inauguracja roku akademickiego na filii UwB w Wilnie: Powód do dumy i trudne wyzwanie

W środowe popołudnie w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyła się inauguracja roku akademickiego 2016/2017 na wileńskiej filii Uniwersytetu w Białymstoku. Uroczystośc odbyła się w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

Dorota Skoczyk

„To jest radosne święto dla społeczności akademickiej na całym świecie, również dla społeczności akademickiej w Polsce i na Litwie. Mamy ten przywilej, że polska społeczność akademicka może inaugurować rok akademicki w Wilnie. Wydział nasz jest pierwszą filia uczelni zagranicznej na Litwie oraz pierwszym wydziałem publicznej szkoły wyższej poza granicami Polski. Jest to powód do dumy, ale to jest tez trudne wyzwanie” – powitała zebranych dziekan Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie prof. Mieczysława Zdanowicz.

„Misją naszego wydziału jest kształcenie młodzieży na bardzo dobrym poziomie w języku polskim, tak żeby sprostali oni wymaganiom współczesnego, trudnego rynku pracy. Jak też misją naszego wydziału jest prowadzenie badań naukowych, które przyczynią się do poznania świata, a być może rozwiązania jego istotnych problemów” – dodała dziekan.

Konferencje, warsztaty, światowej sławy goście

Na uroczystość przybył również prorektor d.s. kształcenia prof. Wojciech Śleszyński.

„W imieniu całej społeczności akademickiej Uniwersytetu w Białymstoku oraz swoim własnym składam serdeczne życzenia z okazji rozpaczającego się roku akademickiego 2016-2017. Pragnę wyrazić słowa uznania w związku z dynamicznym rozwojem Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie. Jest to niewątpliwie fakt godny podkreślenia stawiany. Związany z wyzwaniem stawianym przed szkolnictwem wyższym” – podkreślił prorektor.

„Na uwagę zasługuje dynamika z jakim środowisko naukowe wydziału realizuje znaczące projekty badawcze, organizuje konferencje i warsztaty. Goszcząc światowej sławy specjalistów” – zaznaczył prof. Śleszyński.
Na uroczystość przybyli również przedstawiciele społeczności polskiej, na której zostały wręczone dyplomy magisterskie oraz licencjackie.

Dr hab.  Karol Karski wygłosił wykład inauguracyjny  „Wystąpienie z Unii Europejskiej: Prawne i ekonomiczne aspekty „Brexitu”.

W tym roku na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku rozpoczęło naukę 460 studentów .

Historia uczelni

Idea powołania w Wilnie filii Uniwersytetu w Białymstoku (UwB) zrodziła się m.in. z potrzeby rozwiązania jednego z palących problemów Polaków na Litwie.

W 1991 roku z inicjatywy litewskich Polaków został powołany Uniwersytet Polski w Wilnie, który nie był uznawany przez litewskie władze. Nauczanie w tej uczeni polegało głównie na tym, że jej studenci – Polacy z Litwy – pod szyldem wileńskiej uczelni uczyli się w polskich szkołach wyższych i otrzymywali dyplomy tych szkół, które Litwa nie uznawała.

„Ten problem dotyczył kilkuset młodych osób – mówi Wołkonowski. – Były sądy, jedna sprawa dotarła do Strasburga, ale nic nie zyskaliśmy”. Wówczas Stowarzyszenie Naukowców Polaków na Litwie zaproponowało powołanie w Wilnie filii UwB, która przejęłaby funkcje i majątek Uniwersytetu Polskiego w Wilnie.

„Zawdzięczając przychylności władz litewskich i polskich taka filia została powołana i jeden z wielu problemów Polaków na Litwie został pozytywnie rozstrzygnięty” – mówi Wołkonowski.

Polacy a wykształcenie

Poważnym argumentem – zarówno dla strony litewskiej, jak też polskiej – przemawiającym za powołaniem filii były dane wskazujące, że Polacy na Litwie są najmniej wykształconą społecznością w kraju.

W 2001 roku na 1000 mieszkańców Litwy średnio przypadało 126 osób z wyższym wykształceniem, w tym czasie na 1000 Polaków mieszkających na Litwie – tylko 63 osoby, czyli wykształconych Polaków było dwa razy mniej niż średnia krajowa. Jak mówi Jarosław Wołkonowski, „bardziej wykształceni od nas byli Litwini, mieszkający na Litwie Rosjanie, Białorusini, Ukraińcy, Karaimi, Żydzi, za nami byli tylko Romowie”.

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku, który kształci w kierunkach ekonomii, informatyki i europeistyki, w ciągu 10 lat ukończyło już 550 osób. „W podnoszeniu poziomu wykształcenia litewskich Polaków mamy swój udział” – wskazuje Wołkonowski. „I chociaż – jak zaznacza, – trudno nam na razie konkurować z uniwersytetami krajowymi, to nabieramy rozpędu i już mamy swoje osiągnięcia”.

W tegorocznym litewskim rankingu oceny przez studentów swych uczelni, wileńska filia polskiej uczelni zajęła pierwsze miejsce. W wśród absolwentów filii, w porównaniu z innymi szkołami wyższym kraju, jest najmniejszy poziom bezrobocia. W ubiegłym roku tylko 4 osoby, mniej niż jedne procent, po ukończeniu wileńskiego wydziału UwB zarejestrowało się na giełdzie pracy, a ponad 90 proc. jego absolwentów pozostaje na Litwie. Sukcesem jest też uruchomienie przed dwoma lat studiów magisterskich z ekonomii.

Klasa średnia a baza materialna

„Naszym zadaniem jest zbudowanie prężnej średniej klasy społeczeństwa polskiego na Litwie” – wskazuje Wołkonowski.

Jednym z najważniejszych zadań na najbliższe lata Wydziału jest wzmocnienie lokalnej kadry naukowej, gdyż obecnie z ponad 50 wykładowców, 30 dojeżdża z Białegostoku. Zadaniem na najbliższy rok jest zmiana siedziby uczelni.

„Nasza baza materialna jest na poziomie krytycznym. Tak wskazali eksperci zachodni podczas ostatniej akredytacji i mamy sześć lat na rozwiązanie twego problemu z czego 1,5 roku już minęło” – mówi prodziekan Wydziału i z nadzieją wskazuje, że władze litewskie obiecały pomoc w rozwiązaniu tego problemu w najbliższym czasie.

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku jest jedyną uczelnią zagraniczną na Litwie, ale też jedynym wydziałem polskiej uczelni publicznej działającej poza granicami kraju.Działalność wydziału jest finansowana z budżetu polskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczelnia korzysta też z dotacji państwa litewskiego.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej