Inauguracja roku akademickiego na filii UwB: Absolwenci wykorzystują zdobytą wiedzę i umiejętności

W Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyła się dzisiaj (1 października) inauguracja roku akademickiego na wileńskiej filii Uniwersytetu w Białymstoku. Przedstawiciele uczelni poinformowali dziennikarzy, że Wydział Ekonomiczno-Informatyczny za kilka lat będzie miał własną siedzibę, a już w piątek podpisze umowę z Orlenem.

Antoni Radczenko
Inauguracja roku akademickiego na filii UwB:  Absolwenci wykorzystują zdobytą wiedzę i umiejętności

„Słownik definiuje wykształcenie, jako posiadany zasób wiedzy, umiejętności i sprawności umożliwiające jednostce poznanie otaczającego świata i skuteczne w nim działanie. Dołożymy wszelkich starań i pomożemy wam w osiągnięciu waszego wykształcenia na jak najwyższym poziomie, żebyście z tego kapitału mogli korzystać z sukcesem przez całe dorosłe życie” – zwróciła się do zebranych prof. Mieczysława Zdanowicz, dziekan filii UwB w Wilnie.

„Chciałbym podkreślić, że Wydział Ekonomiczno-Informatyczny naszego uniwersytetu działa od października 2007 roku i jest pierwszym zagranicznym wydziałem utworzonym przez polską uczelnię. Celem jego powołania było podniesienie wskaźnika wyższego wykształcenia polskiej młodzieży na Litwie. Wydział doskonale realizuje swoją misję. Cały czas się rozwija. Prowadzone są trzy kierunki studiów: ekonomia, informatyka oraz najmłodszy – europeistyka, które stanowią odpowiedź na zainteresowania polskiej młodzieży z Wileńszczyzny. Absolwenci kierunków wykorzystują zdobytą wiedzę i umiejętności m.in. przy realizacji europejskich projektów na rzecz samorządów i organizacji społecznych. Warty podkreślenia jest fakt, iż Wydział może poszczycić się najniższym poziomem bezrobocia absolwentów wśród szkół wyższych na Litwie. Co oznacza, że spełnia swoją rolę, kształci doskonale, a profile kształcenia dostosowane są do potrzeb rynku” – dodał prorektor ds. kształcenia Uniwersytetu w Białymstoku dr hab. Wojciech Śleszyński.

Obecnie rekrutacja została zakończona tylko na studiach pierwszego stopnia: ekonomia – 30 osób, europeistyka – 28, informatyka – 23. Do 10 października potrwa natomiast rekrutacja na studia drugiego stopnia.

Orlen i siedziba

Przed uroczystością odbyła się krótka konferencja prasowa z udziałem Wojciecha Śleszyńskiego, Mieczysławy Zdanowicz oraz kanclerza UwB Tomasza Zalewskiego.

„14 marca  br. wicepremier oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin podpisał z rektorem Robertem Ciborowskim umowę na dofinansowanie inwestycji, która dotyczy rozbudowy budynku przy ulicy Makowej. Jest to najważniejsze wydarzenie dla naszego wydziału” – poinformowała dziennikarzy Zdanowicz.

„Jeśli chodzi o inwestycję to z pewnością państwo wiedzą, że od 10 lat istnienia filii staraliśmy się o własne lokum. W tej chwili jesteśmy w pomieszczeniach wynajętych. Od Fundacji otrzymaliśmy pomieszczenia na Makowej, które są nie do końca adekwatne do naszych potrzeb. Jednak pojawiła się szansa rozbudowania tego obiektu, żeby spełniał wymogi kształcenia wyższego. Mamy świadomość tego, że z jednej strony jest to lokalizacja może nie najlepsza. Bo działka jest dość ciasna i nie stoi przy głównej ulicy, ale z drugiej strony bliskość Domu Polskiego powoduje, że z dużą chęcią chcielibyśmy tam ulokować naszą siedzibę, bo jesteśmy przekonani, iż instytucje polskie w Wilnie powinny się integrować i ze sobą współpracować” – wytłumaczył Tomasz Zalewski.

Po zakończeniu przebudowy gmachu pomieszczenie ma liczyć ok. 2000 metrów kwadratowych z salami wykładowymi i biblioteką. Koncepcja architektoniczna przebudowy ma być gotowa pod koniec lutego 2019 r. i wówczas zostanie ogłoszony przetarg. „Liczymy, że z końcem 2021 r. obiekt zostanie oddany do użytku. Mam nadzieję, że nic nadzwyczajnego tutaj się nie wydarzy. Po pierwszych, wstępnych rozmowach z władzami miasta Wilna to odniosłem wrażenie, że wszyscy działamy w jedną stronę, po to żeby młodzież polska mieszkająca w Wilnie miała właściwe warunki do kształcenia” – zapewnił kanclerz.

Zdanowicz poruszyła też sprawę odbywania praktyk przez studentów filii. „Wydział zapewnia wszystkim studentom europeistyki praktyki, które trwają trzy miesiące w różnych bardzo ciekawych instytucjach na terenie Republiki Litewskiej. W tym roku akademickim, który dzisiaj rozpoczynamy, ten profil praktyczny będzie wdrażany na dwóch pozostałych kierunkach ekonomii i informatyki. (…) W tej chwili mamy już wynegocjowaną umowę z Orlenem. I to jest pierwsza umowa z cyklu zagwarantowania praktyk dla studentów kierunku ekonomii i informatyki. Uroczyste podpisanie umowy z panem prezesem nastąpi w najbliższy piątek” – dodała dziekan wydziału.

„Jeśli chodzi o szkolnictwo wyższe w Polsce to rozpoczyna się wielka reforma i wielka zmiana, która będzie także dotyczyła kwestii kształcenia i my na Uniwersytecie w Białymstoku zastanawiamy się, jak generalnie do tego podejść na całym uniwersytecie, a szczególnie tutaj w Wilnie. Pragnę zapewnić, że w każdej wersji filia będzie funkcjonowała i chcemy duży nacisk położyć na kształcenie praktyczne” – podkreślił Śleszyński.

List od ambasador

Podobnie, jak w latach poprzednich, na inaugurację roku akademickiego przybyli działacze i przedstawiciele polskiej mniejszości na Litwie oraz litewskich instytucji państwowych.

List od ambasadora RP na Litwie Urszuli Doroszewskiej przeczytał zastępca Grzegorz Poznański. „Jako ambasador Rzeczypospolitej Polskiej dumna jestem z tego, że już w kolejnym roku akademickim młodzież w Wilnie jest kształcona w języku polskim. Wnosicie państwo ogromny wkład w rozwój szkolnictwa wyższego na Litwie, a także wkład w szkolnictwo wyższe w Polsce. (…) Pracujecie dla dobra dwóch krajów Litwy i Polski. W naszym wspólnym interesie jest, aby Litwa i Polska miały dobrze wykształconą młodzież. Aby młodzież ta nie uciekała szukać szczęścia, gdzieś za morzami, tylko aby uczyła się tu, i tu zdobywała pracę. Może w przyszłości w licznych gospodarczych i społecznych inicjatywach polsko-litewskich” – napisała Doroszewska. Dodając, że państwo polskie wspierało i nadal będzie wspierać filię UwB na Litwie.

„Od siebie dodam tylko tyle, że już jakiś czas temu skończyłem uczelnię wyższą. Szczególnie studentom I roku chciałbym powiedzieć, że studia wyższe, studia na uniwersytecie to wspaniały czas. Dla mnie były najlepszym czasem w moim życiu i wam życzę tego samego. Stąd się bierze wszystko to, co później w życiu robicie. Więc wykorzystajcie to jak najlepiej” – podkreślił Poznański.

Tomaszewski: Te sprawy są zasadnicze

„Wyższa uczelnia z ojczystym językiem wykładania była jednym z głównych postulatów polskiej społeczności na Litwie od czasu odrodzenia w roku 1988. Do tego długo i mozolnie zbliżaliśmy się i dzisiaj niezmiernie się cieszymy, że mamy własną uczelnię w Wilnie. Na pewno uczelnia będzie się rozwijała i nawiązywała do tradycji Uniwersytetu Stefana Batorego, który był drugim uniwersytetem Rzeczypospolitej i pierwszym uniwersytetem na tych terenach oddalonych na Wschodzie. Czy na centralny Wschód, bo czasami tego nie lubimy używać” – przypomniał zebranym europoseł Waldemar Tomaszewski.

„Na pewno będziemy przykładali maksimum wysiłku, żeby wspierać tą uczelnię. Różnymi sposobami. Oczywiście tak drobnymi krokami, jak ufundowanie stypendium. To robimy, robiliśmy i będziemy robili. Cała przyjemność po naszej stronie. Mamy piękną młodzież i chcemy, aby poznawała realia i korytarze instytucji UE, żeby w tym temacie, jak najbardziej się wzmacniała. Sprawą bardziej ważną jest wsparcie uczelni poprzez naszych przedstawicieli w samorządach, czy szkołach. Te sprawy są zasadnicze” – podkreślił polityk.

Okińczyc: Całe nasze życie to ciągła podróż

„Dzisiejsza inauguracja rozpoczyna kolejny etap zdobywania przez młodych ludzi specjalistycznej wiedzy. Rozwijania umiejętności i poszerzania horyzontów myślowych oraz realizowania ambitnych przedsięwzięć, które ułatwią im podjęcia pracy w wymarzonym zawodzie” – powiedział sygnatariusz Aktu Niepodległości Litwy i adwokat Czesław Okińczyc.

Mecenas w swym przemówieniu nawiązał do słów papieża Franciszka, które ojciec święty wypowiedział podczas spotkania z młodzieżą w Wilnie: „Życie jest zawsze podążanie drogą, na której poszukuje się właściwego kierunku”. „Całe nasze życie to ciągła podróż w trakcie której wyznaczamy sobie kolejne cele. Im szybciej będziemy je realizować, tym więcej w życiu osiągniemy” – dodał Okińczyc.

Montvydaitė: Wszystkie dziewczyny rozmawiały i pisały po litewsku

Dyrektorka Departamentu Mniejszości Narodowych Vida Montvydaitė oświadczyła, że nauka w języku ojczystym jest czymś bardzo ważnym w rozwoju życiowym człowieka. „Studenci filii odbywali praktykę w Departamencie. Wszystkie dziewczyny, które były u nas przez kilka miesięcy, bardzo dobrze nie tylko rozmawiały, ale również pisały po litewsku. Bo gramatyka jest dużym wyzwaniem nie tylko dla przedstawicieli mniejszości narodowych” – poinformowała Montvydaitė.

„Warto zastanowić się nad tym, jaka to unikalna możliwość, że mieszkając na Litwie możecie studiować po polsku. Przed kilkoma tygodniami na Litwie gościła minister edukacji narodowej Anna Zalewska dla której oświata jest jednym z podstawowych priorytetów państwa. Podkreśliła, że muszą być stworzone wszelkie warunki dla młodzieży do zdobycia wykształcenia. Zaznaczyła, że celem Litwy i Polski jest, aby młodzież mniejszości narodowych znała dobrze język państwowy i ojczysty” – dodał dyrektorka.

Ludkowski: Nauka w miłej atmosferze

Na uroczystości był obecny doradca premiera RL oraz dyrektor Domu Kultury Polskiej w Wilnie Artur Ludkowski.

„Warto podkreślić, że to nie jest tylko pierwsza filia zagraniczna polskiej uczelni, ale również jedyna filia zagranicznej uczelni na Litwie. Jak ważna to jest uczelnia świadczy chociażby liczba zaszczytnych gości. Życzę studentom, zwłaszcza studentom I roku, aby nauka przebiegała w miłej atmosferze” – powiedział Ludkowski i zapewnił władze uczelni, że DKP zawsze jest gotowe do współpracy.

Dotychczas wileńską filię Uniwersytetu w Białymstoku ukończyło 678 absolwentów. Filia powstała w 2007 roku.

PODCASTY I GALERIE