Inauguracja roku akademickiego filii UwB w Wilnie

Dziś w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyła się inauguracja roku akademickiego 2022/2023 filii UwB w Wilnie. W tym roku wydział Ekonomiczno-Informatyczny obchodzi 15-lecie działalności. Jak mówi Kierownik wileńskiej filii uniwersytetu w Białymstoku, prof. Jerzy Halicki wydział spełnia swą misję – co roku ponad 100 absolwentów szkół polskich na Litwie podejmuje studia na kierunkach ekonomia I i II stopnia, informatyka czy europeistyka. W tym okresie filię ukończyło prawie 900 absolwentów, którzy zasilili lokalny rynek pracy i wzmocnili polską inteligencję na Litwie.

Elżbieta Tupikowska
Inauguracja roku akademickiego filii UwB w Wilnie

Fot. ZW/ Bartosz Frątczak

Dzisiaj wielki dzień. Jest to okazja by mówić o przyszłości, ale także wspomnieć przeszłość filii UwB w Wilnie, która jest zacna. 15 lat kształcenia, prawie 900 absolwentów dobrej i bardzo dobrej klasy fachowców, którzy mają wiedzę, potencjał i mogą służyć Republice Litewskiej i jej społeczeństwu, ale również społeczeństwu polskiemu, która zamieszkuje Republikę Litewską. Warto zauważyć, że te 15 lat zostało zakończone spektakularym wydarzeniem – rozpoczęciem budowy nowej siedziby filii, która będzie służyła całemu społeczeństwu, nie tylko środowisku akademickiemu” – odczytano z listu gratulacyjnego rektora prof. dr hab. Roberta W. Ciborowskiego.

Fot. ZW/ Bartosz Frątczak

W połowie września odbyła się uroczystość podpisania Aktu Erekcyjnego pod budowę nowej siedziby Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie. Na działce, gdzie został wmurowany kamień węgielny, powstanie współczesna budowla polskiej uczelni. Będzie tu mogło pobierać naukę ok. 300 studentów.

Budynek będzie kosztował ok. 35 mln zł, z czego blisko 30 mln zł to dotacja z budżetu Ministerstwa Edukacji i Nauki RP. Ogólna powierzchnia budynku to ponad 3 100 m2.

Do wszystkich zebranych zwróciła się Ambasador RP na Litwie Urszula Doroszewska życząc dalszych i owocnych lat działania oraz podkreśliła, że filia UwB w Wilnie jest miejscem, które przyczynia się do polepszenia stosunków polsko-litewskich.

„Na początku uroczystości usłyszeliśmy dwa hymny: polski i litewski. To wskazuje w jakim miejscu jesteśmy. Jest to świat Polski i Litwy, świat wspólnych wartości, który wspiera młodzież w dążeniu do wiedzy. Dla naszych krajów abrdzo ważne jest to, aby nasza młodzież nie szukała szczęścia za morzami, nie opuszczała nas i oprócz tego, że otrzymuje wykształcenie dobre i przydatne – była związana z ojczyzną, z obiema ojczyznami. Tutaj ogromną rolę pełni filia UwB w Wilnie. Chciałam zapewnić, że RP wspiera z całego serca duchowo, materialnie powstanie filii, a teraz budowę nowego budynku”

Fot. ZW/ Bartosz Frątczak

Ambasador zwróciła się również do studentów podkreślając znaczenie studiowania w języku ojczystym.

„Cieszymy się, że skończycie studia i będziecie mogli pracować na rzecz zbliżenia naszych krajów. Wierzę, że swoją miłością do ojczyzny wniesiecie dobrego ducha do stosunków polsko-litewskich. Dzięki UwB w Wilnie kształcenie w języku polskim na Litwie, która zaczyna się od przedszkola ma szansę kończyć się studiami w języku ojczystym” – podsumowała U. Doroszewska.

Działający od października 2007 r. Wydział Ekonomiczno-Informatyczny UwB w Wilnie był pierwszym zagranicznym wydziałem utworzonym przez polską uczelnię. Była to również pierwsza filia uczelni zagranicznej na Litwie.

W wileńskiej filii UwB studenci kształcą się na trzech kierunkach: ekonomii, informatyce i europeistyce; są to studia licencjackie. Od 2014 r. uruchomiono też studia II stopnia na kierunku ekonomia. Jak informuje uczelnia, do tej pory studia w wileńskiej filii ukończyło ponad 840 absolwentów.

PODCASTY I GALERIE