Inauguracja obchodów 300-lecia koronacji obrazu Matki Bożej

Wieczorna msza św. w bazylice jasnogórskiej zainaugurowała w czwartek obchody jubileuszowego roku 300-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej koronami papieskimi. Eucharystii przewodniczył abp Stanisław Gądecki.

Inauguracja obchodów 300-lecia koronacji obrazu Matki Bożej

Fot. PAP / Waldemar Deska

Postawa wobec Maryi powinna wyrażać się w zawierzeniu i naśladowaniu Matki Bożej – mówił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w homilii.

Koronacja częstochowskiej ikony miała miejsce 8 września 1717 roku. Korony przesłał papież Klemens XI. Było to pierwsze w świecie takie wydarzenie poza Rzymem.

Witając wiernych generał zakonu paulinów o. Arnold Chrapkowski powiedział, że wydarzenia z 1717 r. są wezwaniem do życia w duchu ewangelii. Podkreślił, że jest to wydarzenie szczególne dla paulinów. Prosił Maryję, by ten czas „na nowo rozbudził gorliwość zakonną i apostolskie zaangażowanie w dziele głoszenia ewangelii miłości”.

„Jakie powinno być nasze postępowanie, odpowiedź tych, którzy uznają Maryję swoją królową? O czym powinniśmy pamiętać, gdy zwracamy się do niej z tym tytułem? Nasza postawa winna zasadniczo wyrażać się w dwóch aktach. Z jednej strony w akcie synowskiego zawierzenia Maryi Królowej, a z drugiej strony w akcie Jej naśladowania” – powiedział w homilii abp Gądecki.

Dużą część homilii hierarcha poświęcił postrzeganiu i przedstawianiu Maryi w historii Kościoła. Przypomniał, że chrześcijańska ikonografia od najdawniejszych lat przestawiała Maryję na tronie. W IV wieku pisano o Matce Bożej jako o „Dziewicy Czcigodnej”, Królowej i Pani”, w VIII wieku św. Jan z Damaszku używał określenia „Królowa Rodzaju Ludzkiego”. Wtedy także przyjął się zwyczaj koronowania obrazów i figur Matki Bożej.

Od X wieku przedstawienie Maryi na tronie, z koroną i w szatach królewskich, także siedzącą po prawicy Chrystusa stało się powszechne, a od XIV w. scena koronacja Maryi przez Jezusa lub Boga Ojca staje się ulubionym tematem artystów – mówił abp Gądecki.

Hierarcha dodał, że w późniejszych wiekach Matka Boża została też uznana za Królową Polski. „Królowanie Maryi zostało po raz pierwszy wypowiedziane oficjalnie podczas ślubów Jana Kazimierza, złożonych w związku ze zwycięską obrony Jasnej Góry (…) To ślubowane można uznać za oficjalne ustanowienie Maryi Królową Polski” – przypomniał.

8 września 1717 r. odbyła się pierwsza, poza Rzymem, koronacja obrazu Matki Bożej. Dokonał jej biskup chełmski Krzysztof Szembek. Wybór koronatora nie był przypadkowy, bo właśnie na terenie diecezji chełmskiej pierwotnie przechowywano obraz Matki Bożej Jasnogórskiej – powiedział abp Gądecki.Z woli papieża Klemensa XI jasnogórska ikona została przyozdobiona złotymi koronami Kapituły Watykańskiej. Na uroczystość przybyło wówczas ok. 200 tys. pielgrzymów, co na owe czasy było ogromną rzeszą.

Obchody jubileuszu potrwają do 8 września 2017 r. Jedną z inicjatyw jasnogórskich paulinów jest przygotowanie „Żywej Korony Maryi”. Polega ona na podjęciu konkretnego zobowiązania duchowego przez wiernych (np. spowiedź po wielu latach, pojednanie, zerwanie z nałogiem, codzienne odmawianie różańca). To zobowiązanie należy wpisać na odwrocie swojego lub rodzinnego zdjęcia w formie papierowej i przysłać na Jasną Górę.

Do fotografii należy dołączyć oświadczenie znajdujące się na stronie www.koronamaryi.pl. W odpowiedzi paulini przyślą wizerunek Matki Bożej Jasnogórskiej.Zdjęcia przysłane na Jasną Górę będą sukcesywnie umieszczane na specjalnej tablicy i prezentowane w Kaplicy Matki Bożej podczas modlitwy Apelu Jasnogórskiego. Potem trafią do Sali Ojca Kordeckiego. Za pośrednictwem strony internetowej wierni mogą też pobrać aplikację na smartfony, dzięki której będą otrzymywali myśli związane z Maryją. Wierni mogą też przesłać zdjęcia w formie elektronicznej. Powstała ze zdjęć mozaika pojawi się w internecie, a od maja do lipca przyszłego roku paulini umieszczą ją także na wałach jasnogórskich.

Obraz Matki Bożej sprowadzony został do Częstochowy w 1382 r. Znaczenie Jasnej Góry znacząco wzrosło podczas potopu szwedzkiego. W 1655 r. Szwedom, mimo kilkutygodniowego oblężenia, nie udało się zdobyć klasztoru. Rok później król Jan Kazimierz złożył w katedrze lwowskiej ślubowanie, które można uważać za oficjalne ustanowienie Maryi Królową Polski. Koronacja uznawana jest za dopełnienie tych ślubów.

PODCASTY I GALERIE