Inauguracja Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie

W piątek (12 maja) odbyła się uroczysta inauguracja Gimnazjum im. Władysława Syrokomli.

Joanna Bożerodska

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, którą odprawił ks. Mirosław Grabowski w kościele Św. Rafała Archanioła w Wilnie. „Zachęcam was do tego, abyście rozwinęli swoje skrzydła. Z jednej strony skrzydła wiary, z drugiej strony skrzydło rozumu i umiejętności. I na tych dwóch skrzydłach osiągali cel poznania dobra i poznania Miłości Bożej” – powiedział podczas kazania ksiądz Eduardas Kirstukas.

W trakcie mszy został poświęcony nowy sztandar szkoły, który ofiarowała placówce szósta promocja absolwentów.

Po mszy świętej uczestnicy inauguracja przenieśli się na terytorium gimnazjum. Tutaj poświęcony sztandar został przekazany dyrektorce oraz samorządowi szkolnemu.

„Pierwsza promocja licząca 16 uczniów opuściła mury szkoły w 1959 roku. W 1971 roku szkoła przeniosła się do nowego gmachu przy ulicy Linkmenų 8. Kolejną ważną datą w historii był dzień 22 maja 1989 roku, gdyż odbyła się uroczyste nadanie szkole imienia Władysława Syrokomli, poety epoki romantyzmu” – przypomniała zebranym dyrektorka szkoły Danuta Silienė.

Na uroczystość przybyli przedstawiciele polskiego świata politycznego na Litwie, polskiego korpusu dyplomatycznego, przedstawiciele innych szkół oraz goście z Polski.

„Mam wielki zaszczyt złożyć gratulacje w imieniu Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku chrześcijańskich Rodzin z okazji inauguracji Gimnazjum im. Władysława Syrokomli. (…) Wszyscy bardzo się cieszymy, że mamy gimnazjum (…) słynną w przeszłości 19. – największą polską szkołę na Litwie. A polskie szkolnictwo to jest wielka wartość sama w sobie” – podkreślił europoseł Waldemar Tomaszewski.

„Fakt ten cieszy tym bardziej, że tak długo z niepokojem i troską obserwowaliśmy problemy, jakie szkole stwarzano w drodze akredytacji. Z radością dostrzegamy więc, że dzięki wytrwałym i konsekwentnym działaniom dyrekcji szkoły i rodziców uczniów, przy wsparciu polskich organizacji udało się pokonac wszystkie trudności” – napisał w liście ambasador RP Jarosław Czubiński. List przeczytała przeczytała Irmina Szmalec – III Sekretarz Wydziału Konsularnego ambasady RP w Wilnie.

List gratulacyjny przysłał również mer Wilna Remigijus Šimašius.

Po przemówieniach rozpoczęła się część artystyczna, a później gości zaproszono na wycieczkę po murach szkoły i poczęstunek.

Ministerstwo Oświaty i Nauki przyznało Syrokomlówce status gimnazjum w grudniu 2016 roku.

Gimnazjum im. Władysława Syrokomli jest największą polską szkołą w Wilnie. W danej chwili do placówki uczęszcza 822 uczniów.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej