Ile miast liczy rejon wileński i solecznicki?

Z danych Departamentu Statystyki za rok 2017 wynika, że obecnie na Litwie są 103 miasta. W rejonie wileńskim jest jedno - Niemenczyn, w solecznickim trzy – Soleczniki, Ejszyszki oraz Biała Waka.

zw.lt
Ile miast liczy rejon wileński i solecznicki?

Fot. Wikimedia Commons

Co prawda podział na miasta i miasteczka nie jest do końca precyzyjny. Zgodnie z litewskim ustawodawstwem (Ustawa o jednostkach terytorialnych i ich granicach z 1994 roku) status miasta przysługuje jednostce terytorialnej w której zwarcie mieszka ponad 3000 mieszkańców, a 2/3 mieszkańców jest zatrudnionych w przemyśle, biznesie, infrastrukturze produkcyjnej lub socjalnej.

Zgodnie z przyjętą klasyfikacją miasteczkiem jest jednostka terytorialna, w której mieszka od 500 do 3000 mieszkańców.

Według danych Departamentu Statystyki w rejonie wileńskim mieszka 9 5863 osób. Do rejonu należy jedno miasto Niemenczyn (5054 mieszkańców) oraz cztery miasteczka: Mejszagoła (1636), Mickuny(1389) , Szumsk (919) oraz Bezdany (743).

W rejonie solecznickim liczba mieszkańców jest trzykrotnie mniejsza niż w rejonie wileńskim. Tym niemniej rejon posiada trzy miasta – Soleczniki (6722), Ejszyszki (3765) oraz Białą Wakę (1073), a także dwa miasteczka – Jaszuny (1879) oraz Dziewieniszki (916).

Ciekawostką jest, że Biała Waka ma status miasta, chociaż nie ma 3000 mieszkańców i pod względem mieszkańców jest mniejsza od Jaszun, które jest miasteczkiem.

PODCASTY I GALERIE