III Motocyklowy Zlot Ponarski w Wilnie

W najbliższą niedzielę (24 sierpnia) do Wilna przyjedzie III Motocyklowy Zlot Ponarski (delegacja Rajdu Katyńskiego), na czele z komandorem Marcinem Gałeckim. Ich start nastąpi razem z kolumną XIV Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego, który w sobotę, 23 sierpnia o godzinie 9, po uroczystej odprawie wyruszy sprzed Grobu Nieznanego Żołnierza na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

zw.lt

Organizatorzy Zlotu Ponarskiego zapraszają wszystkich do udziału we Mszy św. o godz. 17 w Ponarach. Na miejscu będzie młodzież harcerska Wileńskiego Hufca Maryi im. Pani Ostrobramskiej, by powitać motocyklistów kwiatami i chlebem oraz wileńskim uśmiech i uściskiem dłoni.

XIV Rajd Katyński 2014 roku, trwający trzy tygodnie, ze względu na wydłużoną trasę i nowe miejsca patriotyczne, które zamierza nawiedzić, nie przybędzie na Litwę. Rajdowcy mają do przejechania ponad 8.500 km, przez następujące kraje: Białoruś, Rosję, Ukrainę, Rumunię, Bułgarię, Turcję, Serbię, Węgry, Słowację, by 14 września zakończyć pod pomnikiem Katyńskim w Warszawie. Trzecia kolumna motocyklistów weźmie udział w V. Rajdzie Huty Pieniackiej, na Podolu.

Komandor Rajdu Katyńskiego, Wiktor Węgrzyn, pozdrawia wszystkich przyjaciół Wileńszczyzny i Laudy oraz obiecuje, że w przyszłym roku Rajd znów zawita do Wilna. W kolumnie ok. 80 motocyklistów będzie również młodzież harcerska WHM im. Pani Ostrobramskiej, wraz z tegorocznym kapelanem Rajdu Katyńskiego, ks. hm. Dariuszem Stańczykiem.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej