„Hub of Talents” w ełckim Techno – Parku

W Parku Naukowo Technologicznym w Ełku trwa rekrutacja do projektu „Hub of Talents”, w ramach programu "Platformy startowe dla nowych pomysłów". Młode, przedsiębiorcze osoby z innowacyjnymi pomysłami mają szansę na dotację nawet do 200 tys. euro.

zw.lt
„Hub of Talents” w ełckim Techno – Parku

Park Naukowo – Technologiczny w Ełku funkcjonuje od 2012 roku. PNT wchodzi w skład Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Ełk i zajmuje obszar 23 ha, z czego 20 ha stanowią w pełni wyposażone i uzbrojone grunty przeznaczone pod inwestycje.

PNT to w pełni wyposażony kompleks budynków z funkcjami do obsługi użytkowników Techno – Parku m.in.: Centrum Logistyczno – Usługowego, Inkubatora Technologii, Inkubatora Przedsiębiorczości oraz Centrum Badawczo – Rozwojowo – Edukacyjnego z Laboratorium.

PNT wdraża wiele innowacyjnych przedsięwzięć. Jednym z nich jest realizowany w ramach unijnego programu „Platformy startowe dla nowych pomysłów”, projekt „Hub of Talents”. Zgłoszenia do projektu będą przyjmowane do końca sierpnia 2016 r.

Do projektu mogą się zgłaszać osoby do 35 roku życia które:
mają pomysł na innowacyjny produkt bądź usługę, które nie były przedmiotem prowadzonej wcześniej działalności biznesowej,
chcą zbudować własną firmę,
są gotowe do zarejestrowania działalności na terenie województwa podlaskiego lub warmińsko – mazurskiego.

Uczestnicy platformy startowej będą mogli skorzystać z:
kompleksowego programu akceleracyjnego obejmującego m.in.: szkolenia, warsztaty, indywidualny mentoring, coaching biznesowy, pomoc technologiczną, obsługę księgową i prawną, doradztwo podatkowe oraz wsparcie marketingowe,
udostępnionych przestrzeni do pracy biurowej,
pomocy w przygotowaniu modelu biznesowego swojego produktu lub usługi.

Kiedy już zostanie dopracowany innowacyjny produkt lub usługa i przygotowany model biznesowy, uczestnicy będą mogli ubiegać się o bezzwrotną dotację na wejście na rynek i początkową fazę funkcjonowania startupu w wysokości do 200 tys. euro z Poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Osobą do kontaktu w ełckim technoparku jest Ewa Wasilewska – Specjalista ds. Rozwoju:
tel.: (87) 728 349 899,
e-mail: e.wasilewska@technopark.elk.pl
www.technopark.elk.pl

„Hub of Talents” to wspólny projekt 6 technoparków z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego (w tym Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku), którego liderem jest Białostocki Park Naukowo-Technologiczny.

W tworzenie platformy startowej Hub of Talents zaangażowanych jest ponad 50 podmiotów: uczelni wyższych, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji otoczenia biznesu, funduszy kapitałowych i aniołów biznesu. Są też z nami duże firmy: CISCO Systems Poland sp. z o.o i Samasz Sp. z o.o., które młodym pomysłodawcom udzielą m.in. wsparcia mentorskiego i doradztwa związanego z wykorzystaniem technologii.

Więcej informacji oraz rekrutacja na stronie: www.startupplatforms.pl

Więcej o działalności Parku Naukowo – Technologicznym w Ełku

Park Naukowo-Technologiczny w Ełku jest prężnie działającą instytucją otoczenia biznesu, umiejscowioną w jednym z największych miast Warmii i Maur. W ełckim Parku uruchomiony jest inkubator przedsiębiorczości oferujący przedsiębiorcom system atrakcyjnych udogodnień finansowych takich jak zniżki na wynajem powierzchni, doradztwo prawne czy udział w projektach unijnych przygotowanych przez Park. Jako jeden z nielicznych Parków w tej części Polski, oferuje oprócz powierzchni biurowej i konferencyjno-szkoleniowej również powierzchnię produkcyjną.

Od 2012 roku w PNT przeprowadzone zostały dwa duże projekty unijne takie jak „Szybkowar dizajnu” i „Nauka dla innowacji”. Cyklicznie przygotowywane są spotkania poświęcone biznesowi, zarządzaniu, nowoczesnym technologiom, itp. Badane są również potrzeby inkubowanych przez nas firm i staramy się je systematycznie zaspokajać.

PNT aktywnie działa na polu edukacji, podnosząc świadomość ekonomiczną lokalnej społeczności oraz przybliżając świat nauki i techniki najmłodszym mieszkańcom. Przykładami ciekawych projektów z tego zakresu są zajęcia z klockami LEGO WeDo przybliżające zagadnienia robotyki i programowania oraz cykliczne wydarzenie pn. „Wariacje z nauką”.

PODCASTY I GALERIE