„Historia Radziwiłłów to historia Litwy w pigułce”. Międzynarodowa konferencja w Pałacu Władców

Wkład Radziwiłłów w rozwój Rzeczypospolitej Obojga Narodów, ich miejsce w pamięci hisotrycznej Polski i Litwy, sylwetki wybitnych postaci tego rodu magnackiego - o tym i wielu innych zagadnieniach przez trzy dni w Wilnie będą dyskutowali naukowcy z pięciu krajów. W Muzeum Narodowym - Pałacu Wielkich Książąt Litewskich rozpoczęła się konferencja "Książęta Radziwiłłowie – najsłynniejszy ród magnacki Wielkiego Księstwa Litewskiego”.

Małgorzata Kozicz
„Historia Radziwiłłów to historia Litwy w pigułce”. Międzynarodowa konferencja w Pałacu Władców

Fot. Małgorzata Kozicz

„Chcieliśmy spróbować spojrzeć na spuściznę największego, najsłynniejszego bodajże rodu, który dał Wielkiemu Księstwu Litewskiemu najwięcej państwowców. Spuściznę różnego rodzaju – duchową, materialną, pisemną. Wcześniej poświęciliśmy już jedną dużą wystawę książętom Sapiehom, z kolei ta konferencja będzie swego rodzaju oddaniem hołdu Radziwiłłom. Będzie to przedsięwzięcie monumentalne – trzydniowa konferencja podczas której zostanie wygłoszonych ponad 40 referatów. Prelegenci będą przedstawiali 24 instytucje z 5 krajów świata” – powiedział w rozmowie z Radiem „Znad Wilii” Vydas Dolinskas, dyrektor Muzeum Narodowego – Pałacu Wielkich Książąt Litewskich.

Na konferencję przybyli także potomkowie rodu Radziwiłłów – Maciej, Mikołaj i Dominik. Ofiarowali oni w darze Pałacowi Władców duży zbiór sztychów z epoki i kopii medali radziwiłłowskich.

„Czy my, Radziwiłłowie, mamy jeszcze jakąś rolę do odegrania? Pewnie niewielką. Nie mamy przecież dawnej pozycji majątkowej i politycznej. Jeszcze kilka pokoleń i coraz mniej ludzi będzie to nazwisko kojarzyć z dawnymi dziejami potężnej niegdyś rodziny. Myślę jednak, że być może jest jeszcze jedno zadanie przed nami. To zadanie stania na straży tradycji Wielkiego Księstwa Litewskiego. Ta tradycja jest ważna dla wszystkich narodów żyjących między Bałtykiem a Morzem Czarnym. Wiek XIX , okres międzywojenny, a potem lata komunizmu osłabiły tę tradycję, ale nie zniszczyły. Tradycja Wielkiego Księstwa Litewskiego przypomina wielkie historie naszych narodów, przypomina, że stworzyliśmy na tych ziemiach państwo o niespotykanej w tamtych czasach tolerancji, wolności, pluralizmie” – mówił książę Maciej Radziwiłł.

„Angażujemy się nie tylko w różnego rodzaju przedsięwzięcia kulturalne, muzealne i hisotyrczne. Chcemy zbliżać nasze narody także poprzez działanie gospodarcze. Jest dla mnie źródłem wielkiej satysfakcji, że jako prezes spółki Trakcja stworzyłem jedno z najbardziej udanych przedsięwzięć polsko-litewskich. Po blisko pięciu latach mogę powiedzieć, że firma rozwija się, buduje drogi i linie kolejowe łączące oba kraje, polscy menadżerowie przyjaźnią się z litewskimi kolegami” – podkreślił książę Radziwiłł.

Podczas uroczystego otwarcia konferencji Ambasador RP Jarosław Czubiński w imieniu prezydenta Polski wręczył Vydasowi Dolinskasowi Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za wybitne zasługi w upowszechnianiu wiedzy o wspólnej polsko-litewskiej historii oraz Sigitasowi Narbutasowi – Złoty Krzyż Zasługi za osiągnięcia w rozwijaniu polsko-litewskiej współpracy kulturalnej i promowaniu polskiej kultury.

„Mam nadzieję, że konferencja zainspiruje ona do nowego spojrzenia na ród Radziwiłłów, ich nieoceniony wkład w polityczny, ekonomiczny i kulturalny rozwój Wielkiego Księstwa Litewskiego, jak również umiejętność łączenia racji polskiego i litewskiego stanu. (…)Jestem przekonany, że dzisiejsze wydarzenie pozwoli na dogłębne poznanie i zbadanie wspólnej polsko-litewskiej historii i przyczyni się do lepszego współistnienia naszych narodów” – powiedział ambasador.

„Przed konferencją zajrzałem po raz kolejny do księgi Alberta Wijuka-Kojałowicza, który w XVII wieku napisał jedną z pierwszych kronik rodu Radziwiłłów. W prologu autor pisze, ze ktokolwiek chciałby opisać dowolny okres historii Litwy, będzie musiał pisać o Radziwiłach, a historia Radziwiłłów to historia Litwy w pigułce. Sądzę, że to stwierdzenie może stać się myślą przewodnią konferencji” – powiedział Rimvydas Petrauskas, dziekan Wydziału Historii uniwersytetu Wileńskiego.

PODCASTY I GALERIE