Historia Jaszun w unikatowej wystawie jednodniowej

W ramach projektu „Litwa w bibliotece Uniwersytetu Wileńskiego“, który się rozpoczął w r. 2015 z okazji 445-lecia biblioteki, 8 listopada do Jaszun zostaną przywiezione dokumenty i inne materiały dotyczące historii miejscowości Jaszuny.

zw.lt
Historia Jaszun w unikatowej wystawie jednodniowej

Archiwum zw.lt

W Pałacu Balińskich w Jaszunach dla publiczności zaprezentowane zostaną oryginały dokumentów z epoki rodów Radziwiłłów oraz Balińskich.

Można będzie obejrzeć również dokumenty dotyczące kupna i dzierżawy ziemi, sporów granicznych, opisy majątku, próbki literackie, wywody szlachectwa, pisma sądowe, wypisy z ksiąg metrycznych, świadectwa szkolne i akademickie.

Zaprezentowane zostaną też autografy Michała i Zofii Balińskich, Ludwiki Śniadeckiej, biskupa Andrzeja Benedykta Klągiewicza.

Wystawa będzie czynna tylko przez 4 godziny, od godz 12 do 16, 8 listopada

PODCASTY I GALERIE