Henryk Sielewicz został nominowany do nagrody Złotej Wici

Z okazji Litewskiego Dnia Samorządu Terytorialnego we wrześniu bieżącego roku po raz piętnasty zostaną uhonorowane najbardziej zasłużone w różnych dziedzinach samorządy. Tradycyjnie podczas uroczystości zostaną też wręczone odznaki rycerza „Złotej Wici” osobom zasłużonym dla litewskiej samorządności, jej rozwoju i umocnienia. Jak co roku samorządy zgłaszają swoich kandydatów do tej prestiżowej nagrody. Tym razem członkowie Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego na sierpniowym posiedzeniu jednogłośnie zaaprobowali kandydaturę astronoma amatora Henryka Sielewicza.

vrsa.lt
Henryk Sielewicz został nominowany do nagrody Złotej Wici

Fot. Roman Niedźwiecki

Astronom Henryk Sielewicz, mieszkaniec wsi Słoboda w rejonie wileńskim, przyczynił się do wielu ważnych odkryć astronomicznych. Ze względu na możliwość obserwacji nieba H. Sielewicz przeprowadził się z Wilna do domu swoich rodziców we wsi Słoboda i tam zbudował obserwatorium astronomiczne. H. Sielewicz obserwuje niebo nie tylko dla własnej przyjemności, ale także dla nauki, poszukując nowych asteroid. Najczęściej obserwuje niebezpieczne asteroidy, które przelatują blisko Ziemi. Stale wysyła swoje zaobserwowane koordynaty do badań do Stanów Zjednoczonych. Takie uporczywe i długotrwałe obserwacje nie pozostały bezowocne. Pan Henryk był prawdopodobnie pierwszym odkrywcą nowej gwiazdy na Litwie. Odkrycia nieznanej dotąd gwiazdy dokonano w obserwatorium Henryka w Słobodzie, a odkrycie zostało potwierdzone przez Centralną Służbę Astronomiczną z siedzibą w USA. Nowa gwiazda została nazwana „Sielewicz 1”.

H. Sielewicz współpracuje z Instytutem Fizyki i Astronomii w Wilnie. Latem jest również często zapraszany do obserwatorium w Malatach, gdzie odnawia teleskopy. Pan Henryk naprawiał największy teleskop w tym obserwatorium, ważący 20 ton. W ciągu swojego życia samodzielnie wykonał 29 luster do swoich teleskopów.

Henryk Sielewicz jest również powszechnie znany z zamiłowania do fotografowania nocnego nieba, zjawisk astronomicznych i przyrody. Jest laureatem nagrody litewskiego miesięcznika „Aviacijos pasaulis” (Świat Awiacji). Nagroda ta została przyznana astronomowi amatorowi za innowacje lotnicze w fotografii. Fotografie astronoma amatora były eksponowane w Wileńskim Planetarium i otrzymały szczególne uznanie jury IX Międzynarodowej Wystawy o tematyce lotniczej.

Oprócz nagrody magazynu „Aviacijos pasaulis” otrzymał również nagrodę Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego za wkład w rozwój wspólnoty wiejskiej Słobody. Henryk Sielewicz jest współautorem książki wydanej w trzech językach (litewskim, polskim i rosyjskim) o historii wsi Słoboda, w której mieszka wraz z rodziną. Ponadto jest autorem wszystkich fotografii w tej książce.

H. Sielewicz jest osobą niezwykle gościnną. Często zaprasza różne wycieczki do swojego domowego obserwatorium, aby obserwować gwiazdy na niebie. Dużo pracuje społecznie z młodymi ludźmi, organizuje dla nich wycieczki.

Mamy nadzieję, że zasługi tej wybitnej, a zarazem bardzo skromnej osoby zostaną należycie docenione również przez Litewskie Stowarzyszenie Samorządów, decydujące w tym roku o przyznaniu odznaki rycerza „Złotej Wici” przedstawicielowi rejonu wleńskiego.

PODCASTY I GALERIE