Henryk Malewski: Polska mniejszość ma problem z wykształceniem

Każda mniejszość, która istnieje bez elit, w tym elit naukowych, nie może istnieć – powiedział podczas spotkania prezes Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy prof. Henryk Malewski. W trakcie spotkania zaprezentowana została publikacja Rocznik 2014, który jest podsumowaniem pracy organizacji.

Antoni Radczenko
Henryk Malewski: Polska mniejszość ma problem z wykształceniem

Fot. Antoni Radczenko

Przed prezentacją odbył się koncert kolęd w wykonaniu zespołu Melodia, który w tym roku obchodzi swoje dwudziestolecie. „Stowarzyszenie Naukowców jest organizacją, która zajmuje się wszystkimi tymi rzeczami, które dotyczą każdego mieszkańca Wileńszczyzny. Mam nadzieję, że to spotkanie w szerszym gronie, razem z przedstawicielami kultury oraz mediów będzie tradycją” – przywitał dziennikarzy prezes.

Młodzi naukowcy i elita

Profesor podkreślił, że ubiegły rok był dla organizacji udany. Stowarzyszenie razem z Polskim Towarzystwem Myśli Politycznej zorganizowało konferencję „Rodzinna Europa. Europejska myśl polityczna a wyzwania XXI wieku”. Wprowadzono też zmiany do statutu organizacji, aby przyciągnąć młode osoby. „Postanowiliśmy, że musimy dążyć do wciągania do pracy naukowej młodzież. Jednym z takich kierunków jest zmiana statutu, która pozwala na wciągnięcie do naszego Stowarzyszenia Naukowców członków wspomagających, czyli te osoby, które nie są jeszcze naukowcami, są magistrami, pracują na uczelniach, zajmują się pracą naukowo-badawczą. Takie osoby praktycznie będą miały możliwość uczestniczenia w naszej działalności” – poinformował prof. Malewski.

Prezes podkreślił, że kształtowanie elit polskich na Litwie jest równoznaczne z zachowaniem polskości na tym terenie. „Porównując stopień wykształcenia polskiej społeczności na Litwie widzimy, że nie jest wysoki. Niejednokrotnie profesor Wołkonowski oraz inni naukowcy prowadzili badania, z których wynika, że mamy problemy z naszym wykształceniem. Jeśli chodzi o wyższe wykształcenie, to się wyrównuje, ale jeśli chodzi o stopnie doktorskie czy tytuły profesorskie, to tutaj mamy poważne problemy. (…) I tutaj widzimy, że każda mniejszość, która istnieje bez elit, w tym elit naukowych, nie może istnieć” – zaznaczył prof. Malewski, dodając, że celem organizacji jest promocja nauki oraz poszukiwanie młodych zdolnych.

W następnym roku Stowarzyszeni wspólnie z Uniwersytetem Wrocławskim rozpocznie realizację projektu naukowego-badawczego, który będzie dotyczył mniejszości polskiej na Wileńszczyźnie oraz mniejszości niemieckiej na Opolszczyźnie.

O mniejszości polskiej na Litwie

Stowarzyszenie wydaje ‘’Roczniki’’ od roku 2001. „W tym roku, to znaczy w roku 2014, ukazał się taki łączony tom 13/14. Główną część ‘’Rocznika’’ stanowią artykuły, które były opracowane na podstawie referatów wygłoszonych na konferencji, którą organizowało Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy i Polskie Towarzystwo Myśli Politycznej. Konferencja odbyła się w kwietniu 2014 roku” – wyjaśniła dziennikarzom dr Barbara Dwilewicz.

W ‘’Roczniku’’ można znaleźć artykuły poświęcone problemom polskiej mniejszości narodowej. Dr Elżbieta Kuzborska napisała artykuł pt. „Reforma oświaty mniejszości narodowych na Litwie w 2011 r. w świetle międzynarodowych standardów ochrony’’, natomiast Tomasz Snarski – ,,Unia Europejska wobec wielokulturowości a ochrona praw językowych Polaków na Litwie’’.

Dr Krystyna Moroz-Łapin i dr Mirosław Szejbak napisali artykuł „Meandry litewskiej polityki oświatowej w szkolnictwie mniejszości narodowych”, w którym porównali szkoły polskie i litewskie. „Nie wiem, czy wpływ na to miał nasz artykuł, ale jeśli porównamy przestrzeń medialną teraz, to nie spotkałam – być może wszystkiego nie śledzę – artykułu, w którym pisałoby się, że polska szkoła jest gorsza. Jakość wypowiedzi na temat polskiego szkolnictwa polepszyła się” – podkreśliła w rozmowie z dziennikarzami Krystyna Moroz-Łapin.

Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy zrzesza 60 osób i działa od 1989 roku. W swej działalności Stowarzyszenie nawiązuje do szczytnych i demokratycznych celów, założonego w 1907 roku w Wilnie Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

PODCASTY I GALERIE